itretisektor | TS: ERSTE Foundation/tranzit – Salzburg letná akadémia: štipendiá pre kurátorov a umelcov 2013
  • ***Opätovná skúšobná doba***

    V zverejnenej prípadovej štúdii sa dočítate, či je možné so zamestnancom dohodnúť opätovne skúšobnú dobu pri pracovnej zmluve na určitý čas.***
  • ***Potvrdenie o návšteve školy***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či je škola oprávnená vydať potvrdenie o návšteve školy aj rodičovi bez výkonu starostlivosti o dieťa.
  • ***Zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy***

    NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej došlo k zakotveniu inštitútu charitatívnej reklamy.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: ERSTE Foundation/tranzit – Salzburg letná akadémia: štipendiá pre kurátorov a umelcov 2013

Salzburg Summer Academy of Fine Arts, Rakúsko kurzy júl a august 2013

ERSTE Foundation poskytuje dve štipendiá pre mladých umelcov a kurátorov zo Slovenska, aby sa zúčastnili kurzov podľa vlastného výberu v rámci International Summer Academy of Fine Arts v Salzburgu v lete 2013.

Štipendium

- je určené umelcom a kurátorom stojacim na začiatku kariéry

- je zamerané na kandidátov zo SR, ČR, Maďarska, Rumunska

- pokrýva ubytovanie, stravu, cestovné náklady a účastnický poplatok na kurz

- výška štipendia je 1300 EUR alebo 1600 EUR, v závislosti od dĺžky kurzu

Žiadatelia by mali svoje prihlášky posielať v anglickom jazyku a vo formátu PDF (iba v digitálnej podobe) na mailovú adresu office@tranzit.org .

Vaše ďalšie otázky adresujte prosím pani Ines Gebetsroither /tranzit.at

Žiadosti musia obsahovať nasledovné náležitosti (všetky dokumenty v anglickom jazyku):

- Vyplnený digitálny formulár obsahujúci kontaktné údaje: meno, adresu, e-mail, telefón, www stránku a údaj o tom, či se hlásite ako umelec alebo kurátor,

- informáciu aký kurz by ste si vybrali. Formulár na stiahnutie tu:

http://www.tranzit.org/en/grants/summer academy salzburg/call-for-applications-salzburg-2013

- stručné informatívne CV (max. jedna strana)

- portfólio (max. 10MB) alebo link na webovú stránku

- motivačný list (max. 5000 znakov)

Štipendistov vyberie komisia zložená z riaditeľov iniciatív tranzit v SR, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a ČR.

Deadline / Záverečný termín pre posielanie prihlášok na rok 2013 je 26.4.2013

Dalšie informácie: www.tranzit.org/< Späť