itretisektor | TS: Vŕba oslavuje 10 rokov
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Vŕba oslavuje 10 rokov

Milé slovo, tichá spoluúčasť, slzy i smiech, klub šikovných rúk, mobilná knižnica či kávička a čaj – to je v skratke služba dobrovoľníkov Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (DS Vŕba) v nemocnici. Dnes je tomu 10 rokov, čo vzniklo toto netypické združenie svojho druhu na Slovensku. Ľudia, ktorí k nej patria, venujú raz do týždňa svoj voľný čas sprevádzaniu onkologicky chorých dospelých pacientov v Onkologickom Ústave sv. Alžbety (OÚSA) v Bratislave. Ponúkajú svoju prítomnosť – navštevujú pacientoch pri lôžkach, zhovárajú sa s nimi, spríjemňujú čas hospitalizácie a tak zmierňujú ich bolesť. Radia sa mottom „Ja Ťa budem sprevádzať, ale Ty mi ukáž cestu“.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku DS Vŕba sa v pondelok, 15. apríla 2013 o 19:00 v priestoroch The Spot v OC Dunaj v Bratislave konala oslava narodenín, na ktorej DS Vŕba predstavila v premiére film o jej desaťročnom pôsobení. Atmosféra počas podujatia bola naplnená vďačnosťou a uznaním voči nezištnej práci dobrovoľníkov v nemocnici. „Onkológia je oblasť, kde nestačí liečenie somatických príznakov. Pacienti totiž potrebujú liečiť ubolenú dušu“, podotkol počas večera prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prednosta Internej onkologickej kliniky OÚSA. „Keď vznikla Vŕba, splnil sa mi sen. Stala sa predvojom tzv. psycho-sociálnej medicíny. Aktivity Vŕby neustále rastú a my ju budeme radi aj naďalej podporovať“, potvrdila MUDr. Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine SR.

Koordinátorka programu DS Vŕba, Alžbeta Mračková zdôraznila dôležitosť dobrej spolupráce s nemocnicou. „V týchto dňoch okrem našich dlhodobých aktivít priamo na oddeleniach rozbiehame novú službu rozdávania kávy, čaju, časopisov a milého slova ambulantným pacientom. Mnohí z nich čakajú dlhé hodiny na terapie a vyšetrenia na chodbách nemocnice a sú príjemne prekvapení, keď k nim prichádzajú dobrovoľníci s touto službou“, spomenula Alžbeta Mračková. Dodala, že jednou z vízii DS Vŕba je rozbehnúť podobné programy aj v iných nemocniciach v Bratislave a na Slovensku. Tie však dodnes často nie sú na tieto doplnkové nadštandardné služby pripravené.

Fotografie z podujatia a činnosti DS Vŕba nájdete na www.facebook.com/dsvrba  . Link na film o aktivitách DS Vŕba nájdete tu: http://www.dsvrba.sk/page/permalink/aktualne  .

Podujatie sa uskutočnilo vďaka spolupráci a dobrovoľníctvu nasledujúcich organizácií a priaznivcov: The Spot, speváčke Katke Suchoňovej a Jazz Latin Trio Band, moderátorovi Tomášovi Karpelovi, fotografke Michaele Machanovej, tvorcovi filmu Bercovi Balogovi z Kufrik Brothers a dobrovoľníčkam Anne a Dominike Králikovej a Janke Vlašičovej.

---------------------------------

Občianske združenie Dobrovoľnícka skupina Vŕba vzniklo 17.apríla 2003. Venuje sa sprevádzaniu dospelých onkologicky chorých ľudí v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a rozvíja myšlienku dobrovoľníctva v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Kontakt:

koordinátorka programu: Mgr. Alžbeta Mračková

dsvrba@dsvrba.sk

tel.: 0904 368 693

www.dsvrba.sk< Späť