itretisektor | TS: Začal sa Týždeň modrého gombíka
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Začal sa Týždeň modrého gombíka

Tento týždeň sa bude niesť v znamení modrého gombíka – symbolu pomoci, ktorú môžu Slováci spoločne vyslať deťom žijúcim na opačnej strane zemegule. Od 13. do 19. mája má každý možnosť zapojiť sa do celoslovenskej zbierky, ktorá má za cieľ získať prostriedky pre deti z dvoch regiónov Ugandy. Zdravie a život týchto detí totiž denne ohrozuje nedostatok bezpečnej pitnej vody a slabá hygiena. Práve to chce organizátor zbierky, UNICEF Slovensko, zmeniť realizáciou konkrétneho projektu v tejto africkej krajine. Pridať ruku k ochrane tisícov detí pred smrteľnými chorobami zo znečistenej vody sa dá venovaním dobrovoľného príspevku do očíslovanej pokladničky UNICEF v uliciach alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 2 eurá na číslo 844.

Týždeň modrého gombíka je najväčšia zbierka na Slovensku, ktorej výťažok je určený deťom z najchudobnejších krajín sveta. UNICEF Slovensko ju tento rok organizuje už po deviaty raz. Slováci majú šancu aktuálne pomôcť deťom z dvoch vidieckych regiónov na severo-západe Ugandy. Konkrétne sa môžu pričiniť o to, že tieto deti získajú lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučia sa základom hygieny.

Podľa štatistík UNICEF sa v Ugande nedožije svojich piatych narodenín jedno z desiatich detí. Táto situácia je smutným dôsledkom chorôb, ktoré vznikajú tým, že deti pijú biologicky kontaminovanú vodu a nedodržiavajú pre nás úplne bežnú hygienu kvôli nedostatku sanitačných zariadení. V mnohých domácnostiach a školách Ugandy chýbajú vodovodné prípojky, studne či latríny, a tak sú deti nútené piť vodu z riek a jazier a namiesto chodenia na toaletu vykonávajú svoju potrebu kdekoľvek v prírode. Každý deň je tak zdravie detí týmito základnými činnosťami vážne ohrozované,“ hovorí Miroslav Kaňa, výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko.

Hnačkové ochorenia spôsobené znečistenou vodou sú podľa štatistík druhým najčastejším „zabijakom“ detí v Ugande. V súčasnosti žije v Ugande bez prístupu k pitnej vode viac ako tretina obyvateľov. Prístup k bezpečným sanitačným zariadeniam nemá viac ako polovica obyvateľov. V súčasnosti iba 33% škôl poskytuje svojim žiakom čistú a bezpečnú pitnú vodu a iba 27% škôl má zariadenia na umývanie rúk. V priemere až 60 žiakov sa na škole delí o jednu latrínu.

Výťažok zo zbierky Týždeň modrého gombíka 2013 poputuje na realizáciu trojročného projektu, na ktorom Slovenský výbor pre UNICEF spolupracuje priamo s kanceláriou UNICEF v Ugande. Projekt sa bude realizovať v regiónoch Buliisa a Neebi.

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na:

•    výstavbu vodovodného systému a čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú bezpečnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných zariadení, čím poslúžia 9 000 ľuďom v daných lokalitách

•    obnovu, dezinfekciu a výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností

•    realizáciu osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvojí celkovo 15 000 ľudí základné hygienické návyky súvisiace s vodou

•    na vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení

Do zbierky Týždeň modrého gombíka 2013 sa môžu darcovia zapojiť poukázaním svojho príspevku 3 spôsobmi:

•    do očíslovanej pokladničky UNICEF, ktorú bude nosiť viac ako 3 000 označených dobrovoľníkov v takmer 130 mestách a obciach Slovenska – verejná zbierka v uliciach trvá od 13. do 19. mája 2013

•    zaslaním prázdnej SMS v hodnote 2 eurá na číslo 844 od 25.4. do 1.6.2013 v sieti všetkých mobilných operátorov

•    ľubovoľnou sumou na účet zbierky: č. ú. 2021 9886 / 6500 (Poštová banka), variabilný symbol 0313

Modré gombíky, ktoré dobrovoľníci v uliciach rozdávajú výmenou za dobrovoľný príspevok vyrobili pre UNICEF Slovensko klienti n.o. Betánia Senec v rámci podpory miestnej chránenej dielne. Na príprave celkovo 80-tisíc symbolov modro-bielych gombíkov pracoval tím z tejto organizácie celý jeden mesiac. Na výrobu gombíkov bolo použitých 200 m2 plste, 23 kg lepidla a 7 kg špendlíkov.

Zbierku Týždeň modrého gombíka 2013 pomohlo odštartovať v centre Bratislavy už tradične aj viacero známych osobností. Tento rok prišli prácu UNICEF Slovensko a myšlienku spoločnej pomoci deťom z Ugandy podporiť herečky Bibiana Ondrejková a Zuzana Vačková, herci Robo Jakab, Milan Ondrík a Filip Tůma, spevák Ján Slezák, speváčka Mária Čírová, moderátorky Janka Hospodárová, Martina Mečiarová a Lenka Šóošová, moderátor Martin „Pyco“ Rausch či športovec Dušan Tittel. "Aj počas spolupráce s UNICEF Slovensko sa presviedčam, že Slováci majú pochopenie a vôľu pomôcť. Paradoxne práve tí, ktorí sa ocitnú v núdzi, nie sú ľahostajní k deťom v Afrike, napríklad v Ugande, kde len kvôli nedostatku pitnej vody rodičia pochovávajú svoje deti. Verím, že Týždeň modrého gombíka ako aj ostatné činnosti UNICEF Slovensko presvedčia a inšpirujú opäť aj tých, ktorí pomôžu len občas, alebo tak doposiaľ nikdy neurobili. Hodnota života sa vyčísliť nedá, ale cesta k jeho záchrane stojí niekedy len pár drobných," vyjadril sa za všetkých Martin „Pyco“ Rausch, ktorý je zároveň oficiálny Vyslanec dobrej vôle UNICEF.

UNICEF Slovensko ďakuje partnerom, vďaka ktorým môže zbierku Týždeň modrého gombíka 2013 realizovať. Patria medzi nich spoločnosť DHL, Greentree caffé, Karton.sk, Lenovo, Nadácia Tesco, Poštová banka, Restart drink, Sugarbooks a agentúra Vagaboond. Slovenský výbor pre UNICEF ďakuje taktiež svojim telekomunikačným partnerom a partnerom zbierky, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom a Telefónica Slovakia, ktorí sú poskytovateľom linky 844.

V prípade záujmu o bližšie informácie sa môžete s dôverou obrátiť na kanceláriu UNICEF Slovensko:

Tomáš Turčan,

komunikačný manažér,

media@unicef.sk ,

0903 434 484, 02-5292-5919,

sekretariát: 02-5296-5082

* * *

O zbierke Týždeň modrého gombíka

Cieľom zbierky, ktorú realizuje Slovenský výbor pre UNICEF, je každý rok podporiť najzraniteľnejšie deti sveta, pričom každý rok sa zameriava na inú oblasť pomoci ako aj inú krajinu, v ktorej deti čelia obrovským, často existenčným problémom. V roku 2012 bolo cieľom zbierky Týždeň modrého gombíka podporiť realizáciu vodných a sanitačných programov v Zimbabwe. Prostredníctvom celoslovenskej zbierky v uliciach, SMS zbierky, a tiež vďaka príspevkom od partnerov sa podarilo získať pre deti 98 318 €. Konanie verejnej zbierky SV pre UNICEF v roku 2013 povolilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 14. februára 2013 pod číslom SVS-OVVS3-2013/004332, s platnosťou od 15. februára 2013 do 15. februára 2014.

Detský fond UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov a jeho poslaním je konkrétna a efektívna pomoc najviac ohrozeným a najzraniteľnejším deťom kdekoľvek vo svete.

Zaisťujeme zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. Propagujeme a ochraňujeme práva detí na celom svete, dohliadame na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáhame deťom v núdzi prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania.

Detský fond UNICEF bol založený v roku 1946 a dnes pomáha deťom v núdzi vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta. Formálne patrí medzi agentúry OSN, ale nie je financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov a firiem a globálne až 93% používa priamo na programy pomoci deťom, 4% tvoria administratívne a 3% programové náklady.

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou slovenskou mimovládnou organizáciou, ktorá je s Detským fondom UNICEF spojená akreditačnou dohodou. Našim poslaním je zbierať financie pre Detský fond UNICEF na pomoc deťom v núdzi. Usilujeme tiež o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku – advokačnou činnosťou, iniciatívou Baby Friendly Hospital, projektom Linka detskej istoty a školskými vzdelávacími programami. www.unicef.sk / www.priateliadeti.sk


< Späť