itretisektor | TS: Poznáme najčastejšie pripomienky k správe o stave školstva
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Poznáme najčastejšie pripomienky k správe o stave školstva

Čaplovičova správa o stave školstva bola otvorená verejnej diskusii do konca júna. Správa bola predložená k 01. júlu na základe žiadosti parlamentu.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza nasledovné pripomienky k správe:

 • nevyhnutnosť konkretizovať financie, ktoré budú investované do školstva a na valorizáciu platov zamestnancov (návrh pridať regionálnemu školstvu každý rok 140 miliónov eur a vysokému školstvu 60 miliónov eur, aby sme sa do piatich rokov dostali na priemernú úroveň krajín OECD)
 • nesúhlasia s návrhmi na zvyšovanie počtu žiakov v triedach 
 • požadujú ponechať doterajší systém menovania a odvolania riaditeľa školy (teda na návrh rady školy, nie vymenovanie zriaďovateľom)
 • nutnosť zvýšiť kvalitu prípravy učiteľov na vysokých školách
 • upraviť nástupný plat učiteľa na výšku priemerného platu v národnom hospodárstve
 • rekondičné pobyty pre učiteľov
 • zaviesť povinnú škôlku od troch rokov 
 • zrušenie návrhu na zavedenie spádovej školy

Učitelia navyše vyjadrili svoj nesúhlas, aby sa prísľuby pána ministra Čaploviča odsúvali až na rok 2020, kedže naplnenie niektorých cieľov presahuje jeho funkčné obdobie. Ide napríklad o zvyšovanie platov učiteľov na 75 percent miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí a zvyšovanie podielu HDP do školstva na šesť percent.

Poslanec za SDKÚ Miroslav Beblavý žiada do roku 2016 predložiť konkrétne návrhy zmien s vyčíslením nákladov a zdrojov na financovanie, aby mohol minister niesť politickú zodpovednosť za svoj rezort na konci svojho funkčného obdobia. Súčasne žiada jasný termín na zavedenie takzvaného učebnicového normatívu. Podľa neho si budú môcť samotné školy vyberať učebnice na ktoré dostanú od štátu peniaze. Žiada aj jasnú predstavu, ako by sa mala zmeniť sieť škôl. Beblavý podporuje návrh, aby boli škôlky povinné od 5. roku a bezplatné od 4. roku a aby sa otvárali tam, kde chýbajú.


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 02.07.2013
Zdroj: SITA

< Späť