itretisektor | TS: Poznáme najčastejšie pripomienky k správe o stave školstva
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Poznáme najčastejšie pripomienky k správe o stave školstva

Čaplovičova správa o stave školstva bola otvorená verejnej diskusii do konca júna. Správa bola predložená k 01. júlu na základe žiadosti parlamentu.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza nasledovné pripomienky k správe:

 • nevyhnutnosť konkretizovať financie, ktoré budú investované do školstva a na valorizáciu platov zamestnancov (návrh pridať regionálnemu školstvu každý rok 140 miliónov eur a vysokému školstvu 60 miliónov eur, aby sme sa do piatich rokov dostali na priemernú úroveň krajín OECD)
 • nesúhlasia s návrhmi na zvyšovanie počtu žiakov v triedach 
 • požadujú ponechať doterajší systém menovania a odvolania riaditeľa školy (teda na návrh rady školy, nie vymenovanie zriaďovateľom)
 • nutnosť zvýšiť kvalitu prípravy učiteľov na vysokých školách
 • upraviť nástupný plat učiteľa na výšku priemerného platu v národnom hospodárstve
 • rekondičné pobyty pre učiteľov
 • zaviesť povinnú škôlku od troch rokov 
 • zrušenie návrhu na zavedenie spádovej školy

Učitelia navyše vyjadrili svoj nesúhlas, aby sa prísľuby pána ministra Čaploviča odsúvali až na rok 2020, kedže naplnenie niektorých cieľov presahuje jeho funkčné obdobie. Ide napríklad o zvyšovanie platov učiteľov na 75 percent miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí a zvyšovanie podielu HDP do školstva na šesť percent.

Poslanec za SDKÚ Miroslav Beblavý žiada do roku 2016 predložiť konkrétne návrhy zmien s vyčíslením nákladov a zdrojov na financovanie, aby mohol minister niesť politickú zodpovednosť za svoj rezort na konci svojho funkčného obdobia. Súčasne žiada jasný termín na zavedenie takzvaného učebnicového normatívu. Podľa neho si budú môcť samotné školy vyberať učebnice na ktoré dostanú od štátu peniaze. Žiada aj jasnú predstavu, ako by sa mala zmeniť sieť škôl. Beblavý podporuje návrh, aby boli škôlky povinné od 5. roku a bezplatné od 4. roku a aby sa otvárali tam, kde chýbajú.


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 02.07.2013
Zdroj: SITA

< Späť