itretisektor | TS: Postupné znižovanie nezamestnanosti s projektom corobim.sk!
 • 31.05.2017 - Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €

  Prijímatelia 2% pozor. Žiadosť o zverejnenie špecifikácie do Obchodného vestníka musí byť podaná skôr ako je posledný deň na zverejnenie (najneskôr 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie). Nepremeškajte túto povinnosť, pokiaľ Vám vznikla. V opačnom prípade Vám hrozí sankcia v podobe nezaradenia do zoznamu prijímateľov na rok 2018.
 • ***K možnosti vyplácania cestovných náhradách pri pracovnej ceste viacerých zamestnancov***

  Viac k tejto problematike v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

TS: Postupné znižovanie nezamestnanosti s projektom corobim.sk!

Podľa septembrových čísiel ÚPSVaR je na trhu práce 406 498 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 15,06 percentnú mieru nezamestnanosti. Z toho je 36 398 absolventov a mladistvých, ktorí prácu nemajú a predstavuje to 8,95 percent z celkového počtu nezamestnaných. Čísla, ktoré mrazia. Snahou aspoň čiastočne prispieť k riešeniu problematiky nezamestnanosti na Slovensku je projekt corobim.sk, ktorý vzišiel z iniciatívy trojice mladých ľudí. Akú pomoc ponúkajú?

Rozbiehame vzájomnú komunikačnú sieť

Praxou overené skúsenosti a kvalitne podané informácie sú predpokladom správnych rozhodnutí nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote. Na webovej stránke www.corobim.sk  pripravuje tím profesionálnych ľudí v pravidelných intervaloch motivačné videá, ktoré približujú jednotlivé profesie očami tých, ktorí ich denne vykonávajú. Ich zámerom je vzájomná pomoc pri orientácii sa na trhu práce. „Videá majú jednotnú štruktúru, aby si jednotlivé povolania boli navzájom rovné. S ich pribúdajúcim počtom plánujeme vytvoriť aplikáciu, ktorá uľahčí sprehľadnenie medzi nimi,“ hovorí Zuzana Suchová, manažérka projektu corobim.sk. Cieľom je vybudovať online video knižnicu zamestnaní, ktorá bude dostupná návštevníkom stránky pomocou niekoľkých klikov cez počítač, telefóny či tablety a pomôže mladým ľuďom vytvoriť si obraz o každodennej náplni jednotlivých profesií.

Budovanie platformy

Na stránke budú tiež sústredné informácie o najnovších trendoch či požiadavkách zamestnávateľov na kvalitu uchádzačov o zamestnanie. „Spolupracovať pri tom chceme so školami a inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania, zamestnanosti a psychológie,“ vysvetľuje Z. Suchová. V blízkej budúcnosti má webstránka slúžiť tiež na prepojenie študentov s firmami už počas štúdia, napríklad formou stáží, trainee programov či priamo pracovnými pozíciami. „Budeme sa zúčastňovať rôznych kariérnych a študijných veľtrhov. Plánujeme spoluprácu s rôznymi partnerskými organizáciami. V rámci našej propagácie by sme chceli posilniť zodpovednosť mladých ľudí v kariérnom plánovaní, ako im aj napomôcť získať najaktuálnejšie poznatky z oblasti ľudských zdrojov,“ hovorí Suchová.

Podporte projekt a posuňte ho medzi víťazné - už jedným klikom :-)

Životaschopný projekt s cieľom pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí v najdôležitejšej životnej otázke - teda otázke zamestnanosti, sa zapojil do súťaže ReŠtart Slovensko 2013, v ktorom sa dostal do druhého kola - hlasovania. To je kľúčové, keďže rozhodne o tom, ktoré tri víťazné tímy s najväčším počtom hlasom získajú finančnú podporu v sume 5000 eur na rozbehnutie a etablovanie projektov. „Do reštart budúcnosti mladých ľudí sa môže zapojiť každý. Podporiť nás s projektom corobim.sk môžu všetci tí, komu sa páči a majú prístup na internet,“ vysvetľuje Z. Suchová a dodáva:,, Môžu za nás hlasovať kliknutím na tlačidlo KLIKNI SEM A PODPOR VÝZVU SVOJIM HLASOM (1 x za 24 hodín z jednej IP adresy) pričom 1 klik rovná sa 1 hlas. Darovaním už 1eura dáva darca projektu 2 hlasy.“ Získané financie putujú do rozvoja projektu, na komunikáciu so školami, mládežou, rodičmi, prípravu ďalších videí, vývoj aplikácií. ,,Na projekte „čo Robím“ pracujeme tímovo už trištvrte roka. Vidíme v ňom veľký potenciál. Máme dobré ohlasy z korporácií, mimovládnych organizácií a tiež vedeckých inštitúcií. Veľmi nás potešil postup do finále súťaže ReŠtart Slovensko. Veríme, že s pomocou našich priaznivcov a fanúšikov sa môžeme umiestniť v prvej trojke a získať tak potrebné financie na rozvoj projektu,“ hovorí Z. Suchová. Víziou iniciatívy je byť stabilným radcom a pomocníkom na ceste za zamestnaním a tak aj naplnením profesijných ambícií jednotlivcov.

Foto: natáčanie videa vo firme Websupport.sk s Michalom Trubanom, fotil Tomáš Halász


< Späť