itretisektor | TS: Valentín s Nelou Pociskovou a Pycom

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

TS: Valentín s Nelou Pociskovou a Pycom

Napriek tomu, že pracovný týždeň je už na konci, valentínsky deň je ešte stále v plnom prúde. Vďaka aukciám na portáli LudiaLudom.sk ho Martin Pyco Rausch a Nela Pocisková strávili so svojimi fanúšikmi. Aukciu "Kvety doručené kuriérom Pycom" vydražil pán Marek pre svoju partnerku Petru za 600 € a slečna Mirka si za úctychodných 605€ vydražila valentínske posedenie pri kávičke s Nelou Pociskovou...

Výťažok z oboch aukcií putuje na konto núdznych ľudí, v prípade Pyca je to malý Martinko Deglovic (https://aukcie.ludialudom.sk/aukcie/valentin/z_lasky/947_kytica_kvetov_dorucena_martinom_pycom_rauschom___specialnym_kurierom) a v prípade Nely malá Katka Takáčsová (https://aukcie.ludialudom.sk/aukcie/valentin/z_lasky/956_valentin_s_nelou_pociskovou__posedenie_pri_kavicke)...


< Späť