itretisektor | TS: Zahajujeme Svetový mesiac Alzheimerovej choroby
 • ***Povinná aktivácia elektronických schránok***

  Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných do obchodného registra sa posúva na 1. 2. 2019.
 • ***Zverejnený zoznam prijímateľov 2 %***

  Notárska komora Slovenskej republiky dňa 15. 1. 2018 odovzdala zoznam prijímateľov Finančnej správe Slovenskej republiky a zároveň ho publikovala aj na svojej internetovej stránke.
 • ***Zodpovednosť školy pri zranení žiaka ***

  Pripravili sme odborný článok, ktorý obsahuje prehľad povinností školy alebo školského zariadenia, pokiaľ dôjde k úrazu žiaka.
 • ***Určenie práce nadčas***

  V zverejnenej prípadovej štúdii sme sa venovali výpočtu práce nadčas učiteľa umeleckej školy.
 • *** Aktualizované vzory tlačív ***

  Prinášame aktualizované vzory tlačív potrebné na poukázanie 2 % z dane v roku 2018.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Zahajujeme Svetový mesiac Alzheimerovej choroby

4. septembra 2014 od 14.45 hod sa otvoria dvere Centra MEMORY (CM)pre verejnosť, na Mlynarovičovej 21, v Petržalke. Návštevníci sa budú môcť dozvedieť všetko podstatné o zabúdaní, o Alzheimerovej chorobe o prejavoch, ale aj prevencii.

Dnes už takmer 44 miliónov ľudí na celom svete žije s Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie. Tento počet sa žiaľ z roka na rok zvyšuje.

„Alzheimerova choroba postihuje mentálne schopnosti, predovšetkým schopnosť pamätať si a schopnosť orientovať sa či už v priestore, čase, osobách alebo situáciách. Keďže postihnutí sú odkázaní na starostlivosť iných, veľká záťaž je na rodinách a najbližších príbuzných, ktorí tiež vyžadujú adekvátnu pomoc. Čím skôr ochorenie zistíme, tym skôr ho symptomaticky liečime, predĺžime sebestačnosť pacienta a oddialime inštitucionalizáciu, odbremeníme tak opatrovateľské služby a znížime záťaž rodiny“ hovorí MUDr. Viera Albertyová, psychiatrička Centra MEMORY.

Mgr. Martina Vaňová psychologička CM: „Dôležitú úlohu v starostlivosti o človeka s demenciou zohráva kognitívna rehabilitácia, ktorá pomáha udržiavať mozgovú činnosť ľudí v aktivite. Posilňuje a udržiava aktuálne schopnosti a znalosti, ktoré sú zachované.“

„Čo by mal robiť zdravý človek, aby mu pamäť slúžila aj v starobe?“ odpovedá PaedDr. Mária Čunderlíková riaditeľka CM: „Už počas produktívneho života je potrebné mať dostatok mentálnej a fyzickej aktivity (byť zdravo zvedavý a rozmýšľať, používať mozog, pri každej príležitosti sa učiť novým veciam, snažiť sa o zdravú životosprávu, pestovať si koníčky – hobby). Týmito aktivitami si vytvárame kognitívnu – mozgovú rezervu t.j. kapacitu mozgu odolávať rôznym poškodeniam, ktoré nás môžu v starobe postihnúť napr. vplyvom ochorenia, vekom, úrazom a pod.

Kde hľadať pomoc?

Centrum MEMORY, založené Nadáciou MEMORY, už 12 rokov ponúka celý rad možností, ako čeliť problémom s pamäťou: obľúbené pracovné zošity pre domáce trénovanie pamäti, tréningy pamäti realizované priamo v Centre MEMORY na Mlynarovičovej 21 v Bratislave - Petržalke, sociálne služby v špecializovanom zariadení, zdravotné služby v psychiatrickej ambulancii a vzdelávanie pre profesionálov aj laikov. Ponúka aj rad brožúrok o starostlivosti. Pracovné zošity pre trénovanie pamäti v domácom prostredí. Všetko podstatné o zabúdaní, Alzheimerovej chorobe a poskytovaných službách nájdete na www.alzheimer.sk..

Verejná zbierka je schválená MV SR je určená na dobudovanie MEMORY parku pri Centre MEMRY. Realizovať sa môže cez SMS na číslo 877 v tvare DMS MEMORY. Cena Darcovskej SMS je 2 €.

The Alzheimer´s Association zverejnila výsledky medzinárodného dotazníka

 • Takmer 60 % ľudí si nesprávne myslí, že Alzheimerova choroba je typickou súčasťou starnutia.
 • 40 % ľudí si nesprávne myslí, že Alzheimerova choroba nie je smrteľná.
 • Alzheimerova choroba je po rakovine druhým najobávanejším ochorením na svete. Bojí sa jej takmer štvrtina ľudí.
 • 37 % ľudí sa nesprávne domnieva, že Alzheimerova choroba ich ohrozuje len vtedy, keď sa vyskytne u nich v rodine.
 • 71 % ľudí si myslí, že za hľadanie lieku na Alzheimerovu chorobou je zodpovedná vláda daného štátu.
 • Až 96 % respondentov označilo sebestačnosť a nezávislosť za najvyššie priority ohľadom zdravia. O tieto dve dôležité schopnosti (okrem iného) pripravuje človeka Alzheimerova choroba.


www.alzheimer.sk, 04.09.2014


< Späť