itretisektor | TS: Poďakovanie mimovládnych neziskových organizácií daňovým poplatníkom SR

TS: Poďakovanie mimovládnych neziskových organizácií daňovým poplatníkom SR

Vážení daňoví poplatníci!

Chceme sa Vám poďakovať za asignáciu dvoch percent v minulom období a požiadať Vás o poukázanie aj v tomto zdaňovacom období.

Blíži sa koniec termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov za r. 2012 a tým aj možnosť poukázať 1,5 – 3% (bývalé 2%) podiel zaplatenej dane pre mimovládne neziskové organizácie na rôzne verejnoprospešné účely.

Sme presvedčení, že starosť o naše spoločné bytie - o záujem, ktorý presahuje rámec jednotlivca či rodiny – je užitočná a celospoločensky prospešná služba. Potvrdzujú to stovky našich poctivých členov, pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu pomoci deťom, starším ľuďom, okoliu, v ktorom žijeme, či kultúre alebo športu, ktorých spoločnou odpoveďou na otázku prečo to robia je – že to “dáva zmysel”.

Veríme tomu, že uzatvorenie sa do ulity jednotlivca a rezignácia na spoločné záujmy nie je riešením. Platením daní sa stávame všetci podielnikmi na spoločnom hospodárení a môžeme vznášať nároky na služby, ktoré dostávame. Môžeme sa ich dožadovať. A na rozdiel od mnohých iných krajín Európy i sveta, zároveň tým získavame možnosť poukázať 1,5 – 3% z podielu zaplatenej dane na verejnoprospešné účely. To síce nevyrieši všetky vyššie spomenuté problémy, je však možnosťou slobodného rozhodnutia, ktoré môžeme urobiť v prospech celku. A to práve cez súkromnú iniciatívu vo verejný prospech, pretože práve mimovládne neziskové organizácie sú tie, ktoré sa o to usilujú.

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu priazeň!

Zástupcovia mimovládnych organizácií v Rade vlády pre MVO

 • Marcel Zajac
 • Nora Beniaková,
 • Juraj Hipš,
 • Mária Behanovská,
 • Helena Woleková,
 • Milada Dobrotková,
 • Branislav Mamojka,
 • Štefan Smrekovský,
 • Martin Bútora,
 • Ľubica Lachká,
 • Boris Strečanský,
 • Betka Mráčková,
 • Peter Devinský,
 • Jozef Behýl,
 • Zuzana Magurová,
 • Katarína Dekánková,
 • Soňa Holíková,
 • Ondej Gallo,
 • Karolína Miková,
 • Laura Dittel,
 • Zuzana Rosiarová Kesegová

K poďakovaniu sa môžete pripojiť na stránke občianskeho denníka Changenet :

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=713942


< Späť