itretisektor | Predseda vlády SR Robert Fico sa stretne s členmi Výboru pre mimovládne neziskové organizácie - CPNS prináša priamy prenos

Predseda vlády SR Robert Fico sa stretne s členmi Výboru pre mimovládne neziskové organizácie - CPNS prináša priamy prenos

V utorok 15. mája 2012 o 11.00 h sa v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutoční rokovanie predstaviteľov Výboru pre mimovládne neziskové organizácie (VMNO), na ktorom sa zúčastní aj premiér Robert Fico.

Návrh programu:

  1. Otvorenie.
  2. Prerokovanie implementácie programového vyhlásenia vlády vo vzťahu k rozvoju občianskej spoločnosti.
  3. Prerokovanie agendy Výboru pre MVO na nasledujúce obdobie do konca roku 2012.
  4. Prerokovania agendy splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na nasledujúce obdobie do konca roku 2012.
  5. Rôzne.
  6. Záver.

CPNS Vám prináša priamy prenos z tohto rokovania.  


< Späť