itretisektor | Pozvánka na školenie: Zlepšite svoj obraz na verejnosti!

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna 
  30.06. - 30.06.2018
  Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy
 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane

Pozvánka na školenie: Zlepšite svoj obraz na verejnosti!

To, ako je vaša organizácia úspešná, má okrem iného na svedomí aj vaše vystupovanie na verejnosti. Vedia vaši potenciálni podporovatelia, čomu sa venujete, čo robíte a čo potrebujete, ako vám môžu pomôcť?

Organizácie známe na verejnosti, s pravidelným a kvalitným informovaním o svojej činnosti, aktivitách a dosiahnutých výsledkoch majú väčšiu šancu byť vnímané ako aktívne a verejnoprospešné organizácie, ktoré je vhodné podporiť – či už prostredníctvom 2% z dane, alebo aj iným spôsobom – dobrovoľnícky, cez verejné zbierky, dary, granty,…

Viete, ako komunikovať s médiami a verejnosťou, čo od vás očakávajú novinári, aby o vás písali a ako vám môžu pomôcť profesionáli?

Príďte na naše prvé školenie zo série “Prezentácia organizácie – pre PR manažérov a fundraiserov”.

Cieľom prvého školenia je nastaviť spoločné základy, ktoré by slúžili ako odrazový mostík pre nasledujúce vzdelávanie – školenia a tréningy na danú tému.

Neziskové organizácie vykonávajú hodnotné verejnoprospešné aktivity, o ktorých však ich okolie, médiá a ani potenciálni podporovatelia často nevedia, čo je na škodu, keďže organizácie tak majú sťažené vytváranie vzťahov.

Okrem toho sa o aktivitách neziskového sektora (v pozitívnom zmysle) píše veľmi málo – novinári sa sťažujú, že nemajú dostatok kvalitných správ na úrovni, ktoré im umožňujú so zverejnenými správami pracovať a uverejniť ich.

Prezentácia organizácií je často na nízkej úrovni, čo jednak nevytvára motiváciu pre podporovateľov, aby sa začali aktivizovať a jednak ani médiá nedokážu s takýmito informáciami pracovať.

Preto by sme na prvom stretnutí chceli priniesť informácie o základoch prezentácie organizácie vo vzťahu k verejnosti a médiám – buď cez vlastnú prezentáciu, alebo cez PR agentúry. Neskôr budú na tieto základy nadväzovať školenia a tréningy – komunikácia (verbálna, e-mailová,…), prezentácia (organizácie, hovorca,…), vytváranie vzťahov, mediálne tréningy,…

Bližšie informácie a prihlasovanie sa na školenie:

http://podujatia.1snsc.sk/index.php?id=mod_podujatia&action=module&action2=podujatie_info&pid=18


< Späť