itretisektor | TS: Jarná CHOCHP Tour zachytila viac ako 18 % pacientov s podozrením na smrteľné ochorenie
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Jarná CHOCHP Tour zachytila viac ako 18 % pacientov s podozrením na smrteľné ochorenie

U viac ako 18% pacientov, ktorí sa podrobili bezplatnému spirometrickému vyšetreniu počas jarnej CHOCHP Tour, namerané hodnoty indikovali možný výskyt chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Celkovo sa podrobilo spirometrickému vyšetreniu 181 ľudí z Nitry, Lučenca, Michaloviec, Ružomberka a Trenčína. Až u 33 pacientov boli namerané hodnoty pľúcnych funkcií kritické a indikujúce chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Títo pacienti boli lekárom poučení a odporučení na ďalšie odborné vyšetrenie. Bezplatná spirometria bola realizovaná Nadačným fondom Pre zdravé pľúca v rámci tzv. jarnej CHOCHP Tour, cieľom ktorej bolo šíriť osvetu o tomto závažnom a smrteľnom respiračnom ochorení.

77 mužov a 104 žien využilo príležitosť otestovať svoje pľúca v rámci bezplatnej spirometrie, ktorá sa realizovala minulý týždeň vo vybraných slovenských mestách. „Cieľom tohto podujatia bolo šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) a zachytiť pacientov, ktorí nevenujú pozornosť príznakom ochorenia, pričom namerané hodnoty spirometrie u nich indikujú CHOCHP. Alarmujúce je, že z celkového počtu ľudí, ktorí sa vyšetreniu podrobili až viac ako 18 % dosahovalo znepokojivé výsledky,“ hovorí Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku.

Typickým prejavom ochorenia je neutíchajúci, najmä raňajší kašeľ, pískanie na prsiach, zadýchavanie sa pri bežných činnostiach a pocit nedostatku vzduchu. „Pacienti už dnes vedia, že nesprávna životospráva a stres môže viesť k srdcovo-cievnym ochoreniam. Vedia, aké nebezpečné je tzv. upchávanie ciev ale o „upchávaní“ pľúc nemajú dostatočné vedomosti. Pacienti sú presvedčení, že zadýchavanie sa pri bežných činnostiach súvisí s ich vyšším vekom. Pričom aj 70-ročný človek by mal bez problémov vyjsť po schodoch na prvé poschodie bez toho, aby sa mu ťažšie dýchalo,“ hovorí Helena Leščišinová, pneumologička z nemocnice v Bardejove.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je vlastne „upchávanie“ pľúc s postupným zužovaním priedušiek a neskôr môže dôjsť aj k úplnému upchatiu, čo následne znemožňuje dýchanie. Pacienti však tomuto prejavu ochorenia spočiatku nevenujú dostatočnú pozornosť a sťažené dýchanie kompenzujú zníženou fyzickou aktivitou, čím sa ich zdravotný stav ešte zhoršuje. Pacienti častokrát prichádzajú k lekárovi neskoro, keď sú už príznaky výrazné aj pri bežných denných aktivitách a ochorenie je už vo vysokom štádiu.

„Dôležité je všímať si príznaky ochorenia. Tak ako si doma pacienti vedia odmerať tlak alebo cukor, môžu si urobiť aj rýchly test na funkčnosť pľúc. Stačí, ak vyjdú po niekoľkých schodoch. Ak sa pritom zadýchajú a nestačia s dychom, je predpoklad, že ich pľúca nefungujú tak, ako by mali. Ak pozorujú, že ich trápi kašeľ a unavia ich aj bežné denné činnosti, mali by svoj zdravotný stav čím skôr konzultovať s lekárom. Následné spirometrické vyšetrenie potvrdí alebo vyvráti CHOCHP,“ dopĺňa Helena Leščišinová. 

chochp


www.prezdravepluca.sk, 29.04.2015


< Späť