itretisektor | 4. diel: Celkovo poukázané sumy fyzickými osobami

4. diel: Celkovo poukázané sumy fyzickými osobami

Celkovo poukázané sumy fyzickými osobami z asignácie kontinuálne rastú.

Na vývoj celkovo poukázanej sumy fyzickými osobami je potrebné pozerať sa z viacerých pohľadov:

  • Kontinuálny nárast priemernej mzdy - s tým súvisiaci rast daní z príjmov a teda aj 2% z dane. Mzdy sú oveľa nepružnejšie na vývoj ekonomiky (najmä smerom nadol) a teda pri nezmenenom počte daňovníkov (fyzických osôb), ktorí svoj podiel asignujú, má celkovo poukázaná suma tendenciu rásť
  • Vývoj zamestnanosti - vývoj ekonomiky určuje aj stav zamestnanosti a čím sa hospodárstvu darí viac, tým viac ľudí je zamestnaných a teda môžu poukázať podiel zaplatenej dane
  • Nárast využiteľnosti tejto možnosti - nie každý, kto môže svoje 2% poukázať, tak aj urobí. Z porovnania maximálnej možnej sumy (keby každá fyzická osoba, ktorá môže poukázať, by tak aj urobila) s reálne poukázanou sumou je zrejmé, že fyzické osoby svoju možnosť využívajú na približne 40%. Toto percento postupne rástlo, keď v prvých rokoch asignácie sa pohybovalo nad 30%, aktuálne sa pohybuje už nad 40%. V iných krajinách, ktoré asignáciu fyzických osôb umožňujú (napr. Maďarsko, Poľsko, Rumunsko,...) sú tieto výsledky využitia podobné
 Rok
Poukázaná suma v tis. €

Zmena oproti predchádzajúcemu roku:
 2002
3381,87
 2003
3222,14
-4,7%
 2004
8980,25
178,7%
 2005
10360,39
15,4%
 2006
11717,45
13,1%
 2007
12818,87
9,4%
 2008
15036,20
17,3%
 2009
17684,26
17,6%
 2010
15553,06
-12,1%
 2011
16526,00
6,3%
 2012
18548,00
12,2%
 2013
20944,00
12,9%

Pozn.: V rokoch 2002 a 2003 poukazovali fyzické osoby iba 1% z dane; od roku 2004 sú to 2% z dane a od roku 2013 môžu dobrovoľníci poukázať až 3% z dane. Poukázané sumy v rokoch, keď sa na Slovensku platilo korunami, sú spätne prepočítané na eurá. 

Poukazane_sumy_FO

 Počas histórie asignácie na Slovensku bol medzi fyzickými osobami pokles zaznamenaný iba v 2 rokoch:

  1. V roku 2003 (druhom roku asignácie) - tento mierny pokles korešponduje aj so znížením počtu prijímateľov v tom roku. Aj keď v roku 2002 bolo spolu poukázaných viac ako 100 miliónov Skk, tak niektorí daňovníci si povedali, že ich 1% z dane nemá veľký význam, systém je komplikovaný a tak sa rozhodli nepoukázať.
  2. Druhý pokles bol zaznamenaný v roku 2010, čo odrážalo výrazné spomalenie (slovenskej, ale aj svetovej) ekonomiky


Spracované dňa: 2.5.2015

< Späť