itretisektor | TANS: Rozhovor s členom správnej rady Horskej služby k hromadnej pripomienke k Novele zákona o horskej službe

TANS: Rozhovor s členom správnej rady Horskej služby k hromadnej pripomienke k Novele zákona o horskej službe

Zverejnením novely zákona o horskej službe došlo v radoch neštátnych záchranárov k spusteniu podpisovej akcie smerujúcej k uplatneniu pripomienok voči navrhnutým zmenám. O dôvodoch tejto akcie sa Tlačová agentúra pre neziskový sektor porozprávala s členom správnej rady Horskej služby Štefanom Smrekovským:

  • Ste jedným z iniciátorov hromadnej pripomienky k novele zákona č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe. Prečo ste sa rozhodli pre tento krok?

"Návrh novely zákona ešte viac sťažuje činnosť občianskym združeniam zaoberajúcim sa horskou záchranou. Hlavný problém je, že podľa návrhu novely zákona by sa neštátni záchranári museli školiť a získavať odbornú spôsobilosť u štátnej HZS. Naša organizácia disponuje vlastným školiacim strediskom a dostatočným počtom inštruktorov, ktorí disponujú okrem požadovanej spôsobilosti aj pedagogickým vzdelaním, takže sú schopní veľmi kvalitne pripraviť a ohodnotiť stupeň spôsobilosti našich členov, a aj čakateľov na členstvo v Horskej službe."

  • Používate pojem štátny a neštátny záchranári. Často v médiách rezonuje pojem profesionáli a dobrovoľníci.

"Takéto označovanie neštátnych záchranárov evokuje dojem, že dobrovoľník je vlastne diletant a profesionál je ten, kto poskytne záchrannú činnosť na profesionálnej úrovni. Medzi nami sú však okrem horolezcov, skialpinistov a lyžiarov aj lekári a zdravotnícky pracovníci, ktorí napríklad na lyžiarskych tratiach poskytnú ošetrenie na profesionálnej úrovni. Naopak, nie je záruka, že záchranár, ktorý je platený na plný úväzok, poskytne ošetrenie zranenému na rovnakej úrovni ako dobrovoľný záchranár, ktorý je zároveň profesionálny zdravotnícky pracovník."

  • Vráťme sa ale k spomínanej novele zákona o Horskej záchrannej službe. Čo Vašou hromadnou pripomienkou chcete dosiahnuť?

"Snažíme sa dosiahnuť rovnaké legislatívne podmienky pre činnosť štátnych aj neštátnych organizácií horských záchranárov. Do roku 2003, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe, vykonávali horskú záchranu v podstatnej miere občianske združenia rovnakým spôsobom, ako sa realizuje výkon horskej záchrany v takmer všetkých krajinách EU. V tom čase nebol s výkonom horskej záchrany žiadny problém. Naša spoločnosť disponovala cca 900 horskými záchranármi, dnes je to približne len tretina a výdaje štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti organizácií horských záchranárov boli cca o 2/3 nižšie v porovnaní s dneškom. To je jasný ukazovateľ efektívnosti výkonu horskej záchrannej činnosti za posledných 10 rokov."

  • Takže čo chcete dosiahnuť?

"Chceme odbúrať legislatívne bariéry brániace v rozvoji neštátnych organizácií horských záchranárov. Plánujme podstatne zvýšiť počet neštátnych záchranárov a založiť organizácie horských záchranárov v horstvách, v ktorých dodnes nepôsobia. Chceli by sme osloviť a vyškoliť ľudí, ktorí prirodzene vo voľnom čase navštevujú horstvá. To sú napríklad aj horolezci, skialpinisti a ďalší. Títo ľudia, často sa zdržujúci v teréne, sú tí najefektívnejší záchranári, ak v kritickej situácii vedia správne zasiahnuť. Zoberme si pád lavíny. Ak zasypanému nepomôžu ľudia v jeho blízkosti, tak zavolaní záchranári zo vzdialených základní vo väčšine prípadov pátrajú už len po mŕtvom tele postihnutého. To sú dôvody, prečo sa snažíme o zmenu systému organizovania horskej záchrany, v čom nám súčasná a ešte viac navrhovaná legislatíva bráni."


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 04.05.2013
Za Horskú službu - člen Správnej rady HS, predseda HS Malá Fatra: Štefan Smrekovský

< Späť