itretisektor | Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie
 • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

  Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
 • Ochrana osobných údajov

  O nevyhnutných opatreniach v rámci organizovania konferencie sa dočítate v prípadovej štúdii.
 • Zmeny v školskej legislatíve - schválené NRSR v prvom čítaní

  Stredné odborné školy pozor. V rámci prvého čítania bola schválená novela zákona o pedagogických zamestnancov a školského zákona. Zmeny sa týkajú SOŠ. Viac v spracovanej legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.09. - 15.12.2016
  Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
  15.12. - 15.12.2016
  Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
 •  
  31.12. - 31.12.2016
  Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
 • Notárskou komorou SR. 
  15.01. - 15.01.2017
  Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
 • Finančným riaditeľstvom SR 
  31.01. - 31.01.2017
  Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Nadácie: Súhlas správnej rady s nakladaním s majetkom nadácie

Právny stav k: 17.02.2014

Otázka:

Je potrebné predchádzajúce rozhodnutie správnej rady na každý finančný dar (dotáciu)?

Titulom pre každú dotáciu, ktorou naša nadácia podporí nejaký subjekt je samozrejme darovacia zmluva (resp. zmluva o poskytnutí finančného príspevku). Je potrebné, aby kvôli každej dotácii (daru) zasadla správna rada a rozhodla o nej?

Odpoveď:

Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. V § 20 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení(ďalej len“ Zákon o nadáciách“) je vymedzená pôsobnosť správnej rady. Jednou z týchto pôsobností je podľa § 20 ods. 2 písm. f) Zákona o nadáciách, že „ rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených týmto zákonom a nadačnou listinou“.

Ide o výlučnú pôsobnosť správnej rady, a nie je možné ju zúžiť ani delegovať na žiaden iný orgán nadácie. Ako najvyššiemu orgánu nadácie patria správnej rade oprávnenia rozhodovať o najdôležitejších otázkach fungovania nadácie.

V § 24  ods. 2 Zákona o nadáciách je ustanovené, že „členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa § 20 ods. 2 písm. a) a b)“. V prípade ak sa rozhodnutie prijíma mimo zasadnutia správnej rady, návrh uznesenia sa zasiela všetkým členom správnej rady s tým, aby sa v určitej lehote k nemu vyjadrili.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na každý finančný dar je potrebný predchádzajúci súhlas správnej rady, a to v súlade so Zákonom o nadáciách ako aj v súlade s nadačnou listinou. V zmysle § 5 ods. 1, písm. j) Zákona o nadáciách si každá nadácia môže upraviť podmienky nakladania s majetkom nadácie, preto pri posudzovaní otázky nakladania s finančnými darmi konkrétnej nadácie je potrebné skúmať aj konkrétnu nadačnú listinu.

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient


< Späť