itretisektor | Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel predstavuje jednu zo základných miestnych daní, ktorá plynie do rozpočtov vyšších územných celkov. Podstata zdanenia spočíva v zdanení použitia motorového vozidla na podnikanie alebo použitia vozidla na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.

Osobou, ktorá je povinná platiť daň je držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, alebo v osobitných prípadoch ustanovených zákonom osoba, ktorá vozidlo používa.

Aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec, je považovaný za osobu, ktorá je povinná platiť daň z motorových vozidiel.

Osoby neziskového sektora, nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ sú v postavení držiteľa vozidla zapísaného v dokladoch vozidla, alebo v postavení osoby, ktorá v osobitných prípadoch ustanovených zákonom vozidlo používa, sú považované za osobu, ktorá je povinná platiť daň.

Výnimku z uvedeného, vo forme oslobodenia od dane z bytov upravuje zákon.

V tejto časti nájdete ustanovenia, upravujúce z pohľadu neziskového sektora práva a povinností zdaniteľných osôb v oblasti dane z motorových vozidiel.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Odborné články (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská (2)
D Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 5. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR
Zobraz celý text
Daňové riaditeľstvo SR vydalo Pokyn k dani z motorových vozidiel.
D Daň z motorových vozidiel v roku 2011
Vytvorené: 4. 02. 2011
Autor:Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní , odbor služieb pre verejnosť, január 2011
Zobraz celý text

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo informáciu k podávaniu daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2010 a k plateniu preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2011.

 

Príklady z praxe (2)
D Oznamovacia povinnosť DzMV - príklad 1
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Ing. Jana Kolnikova
Zobraz celý text

Nezisková organizácia kúpila do auto 9. januára a na vykonávanie podnikateľskej činnosti ho začne využívať 12. januára. Kedy jej vzniká daňová povinnosť?

D Predmet dane z motorových vozidiel - príklad 2
Vytvorené: 5. 02. 2011
Autor:Ing. Jana Kolnikova
Zobraz celý text

Zamestnanec občianskeho združenia využíval súkromný automobil na služobné účely. Je občianske združenie povinné podať daňové priznanie a zaplatiť daň za toto vozidlo?

Súdne rozhodnutia (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (12)
D Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Nitriansky samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Košický samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Prešovský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Trenčiansky samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Žilinský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Žilinský samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Banskobystrický samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Bratislavský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja 2011
Vytvorené: 7. 02. 2011
Autor:Trnavský samosprávny kraj
Stiahni súbor
Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja, ktoré upravuje aj daň z motorových vozidiel.
D Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:MF SR
Stiahni súbor
Tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel
D Poučenie k Daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:MF SR
Stiahni súbor
Poučenie k Daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel
D Potvrdenie o podaní Daňového prizania k DzMV
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:MF SR
Stiahni súbor
Potvrdenie o podaní Daňového priznania k dani z motorových vozidiel
D Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
Vytvorené: 6. 02. 2011
Autor:DRSR
Stiahni súbor
Tlačivo oznámenia o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
Register pojmov (5)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je pre vás voľne prístupná časť Dobrovoľníctvo.

< Späť