itretisektor | Dary a granty
  • Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017

    Posledný deň uplynie 15.12.2016. Nepremeškajte šancu stať sa prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac info v políčku 2% z dane.
  • Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

    Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  •  
    01.09. - 15.12.2016
    Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
  • Po tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať! 
    15.12. - 15.12.2016
    Posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017
  •  
    31.12. - 31.12.2016
    Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2015 (za rok 2014)
  • Notárskou komorou SR. 
    15.01. - 15.01.2017
    Zverejnenie Zoznamu prijímateľov 2% pre rok 2017
  • Finančným riaditeľstvom SR 
    31.01. - 31.01.2017
    Zverejnenie ročného prehľadu prijímateľov 2% za rok 2016
  •  
    31.05. - 31.05.2017
    Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
  •  
    31.05. - 31.05.2017
    Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €

Dary a granty

Darovanie predstavuje dobrovoľný, slobodný úkon, ktorým darca poskytuje alebo sľubuje bezplatne prenechať obdarovanému dar, pričom obdarovaný tento dar alebo sľub prijíma. Pre darovanie je charakteristická bezplatnosť, čo znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru. Darom môže byť čokoľvek od hnuteľných vecí, nehnuteľností, práva a majetkové hodnoty. Právnym základom je darovacia zmluva a jej pojmovými znakmi sú: predmet daru, bezplatnosť a dobrovoľnosť. Granty predstavujú nenávratné finančné čiastky, obvykle dostupné pre špecifické účely, ktoré sú poskytnuté po splnení stanovených kritérií. Jedným z hlavných faktov často spojených zo získaním grantu je spolufinancovanie, t. j. nutnosť vynaložiť taktiež svoje vlastné finančné prostriedky. Množstvo grantov je špecificky poskytovaných pre určitú lokalitu alebo región. Právnym základom je grantová zmluva alebo zmluva o poskytnutí grantu.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť