itretisektor | TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí
 • Pracovnoprávne nároky nepedagogických zamestnancov školy

  Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
 • Čo prinesú nové Štátne vzdelávacie programy pre základné školy?

  Viac nájdete v tlačovej agentúre neziskového sektora.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • 1x ročne/správna rada na nasledujúci kalendárny rok  
  12.11. - 31.12.2014
  Nadácia - Povinnosť určiť výšku výdavkov na správu nadácie
 • Na účely podľa § 50 ods. 5 ZDP  
  12.11. - 31.12.2014
  Povinnosť použiť 2% poskytnuté v roku 2013
 • Schvaľuje správna rada 
  12.11. - 31.03.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť schváliť rozpočet na ďalší rok
 • Schvaľuje správna rada 
  12.11. - 31.03.2015
  Neinvestičný fond - Povinnosť schváliť rozpočet fondu
 • Správca fondu/1x ročne predkladá správnej rade, najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka 
  13.11. - 01.12.2014
  Neinvestičný fond - predložiť návrh rozpočtu na ďalší rok
 •  
  01.01. - 15.04.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť overiť ročnú účtovnú závierku audítorom a zaslať do Obchodného vestníka
 • V termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.  
  01.01. - 30.06.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť vypracovať výročnú správu

TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Nedávno si celý svet pripomenul Svetový deň nevidiacich, ktorý bol 13. novembra 2010. Pri tejto príležitosti organizuje Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Púchove spolu s mestom Púchov benefičný koncert.

„Ľudia vnímajú svet okolo seba častokrát veľmi povrchne. Vidia iba to, čo je priamo pred nimi. Veľakrát sme nevšímaví, ľahostajní, možno až sebeckí a neochotní pomôcť tam, kde to je treba. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli obdarovať nevidiacich ľudí a pripraviť v predmikulášsky večer benefičný koncert na ich podporu,“ uviedla Emília Luhová, predsedníčka Základnej organizácie ÚNSS Púchov.

Benefičný koncert sa pripravuje v spolupráci s mestom Púchov a uskutoční sa:

5.decembra 2010 o 16:00 hod.

Evanjelický kostol v Púchove

Pozvanie na koncert prijali žiaci a absolventi ZUŠ v Púchove a ich učitelia. Hlavným hosťom programu bude Katarína Hasprová, slovenská muzikálová speváčka.

Prostredníctvom benefičného koncertu chcú dať organizátori príležitosť štedrým darcom na prejavenie pomoci. Za výťažok z koncertu bude nevidiacim a slabozrakým ľuďom poskytnutá bezprostredná pomoc za cestou k ich plnohodnotnému životu. Vstupné na koncert je formou dobrovoľného príspevku.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia.

Kontakt:

Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS

Tel.: 02/692 03 429

e-mail: karola.pavlikova@unss.sk

www.unss.sk< Späť