itretisektor | TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí
 • Rozhovor s P. Haňdiakom - Rokovania s MF SR vyústili do stabilizácie asignačnej dane a prípravy Memoranda

  Tlačová agentúra neziskového sektora prináša pre Vás rozhovor s p. JUDr. Petrom Haňdiakom na tému stabilizácie asignačnej dane a prípravy Memoranda.
 • Prehľad zistení MFSR vo vzťahu k použitiu podielu zaplatenej dane na osobitné účely

  Priniesli sme pre Vás prehľad zistení MFSR ohľadom porušení zákona pri používaní asignačnej dane. Viac v tlačovej správe.
 • Postup zriaďovateľa školy pri odvolaní riaditeľa z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

  Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • V termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.  
  01.01. - 30.06.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť vypracovať výročnú správu
 • registrovému úradu 
  15.01. - 15.07.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť zaslať výročnú správu
 •  
  15.01. - 15.05.2015
  Nadácia - Povinnosť spracovať výročnú správu
 • Ministerstvu vnútra SR 
  15.01. - 31.05.2015
  Nadácia - Povinnosť zaslať výročnú správu
 • Na zverejnenie v Obchodnom vestníku 
  15.01. - 31.05.2015
  Nadácia - Povinnosť zaslať výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
 • Ak podľa osobitného predpisu prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, alebo ak úhrn podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3.320 eur 
  01.02. - 15.05.2015
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% prijatých v roku 2013 v Obchodnom vestníku

TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Nedávno si celý svet pripomenul Svetový deň nevidiacich, ktorý bol 13. novembra 2010. Pri tejto príležitosti organizuje Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Púchove spolu s mestom Púchov benefičný koncert.

„Ľudia vnímajú svet okolo seba častokrát veľmi povrchne. Vidia iba to, čo je priamo pred nimi. Veľakrát sme nevšímaví, ľahostajní, možno až sebeckí a neochotní pomôcť tam, kde to je treba. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli obdarovať nevidiacich ľudí a pripraviť v predmikulášsky večer benefičný koncert na ich podporu,“ uviedla Emília Luhová, predsedníčka Základnej organizácie ÚNSS Púchov.

Benefičný koncert sa pripravuje v spolupráci s mestom Púchov a uskutoční sa:

5.decembra 2010 o 16:00 hod.

Evanjelický kostol v Púchove

Pozvanie na koncert prijali žiaci a absolventi ZUŠ v Púchove a ich učitelia. Hlavným hosťom programu bude Katarína Hasprová, slovenská muzikálová speváčka.

Prostredníctvom benefičného koncertu chcú dať organizátori príležitosť štedrým darcom na prejavenie pomoci. Za výťažok z koncertu bude nevidiacim a slabozrakým ľuďom poskytnutá bezprostredná pomoc za cestou k ich plnohodnotnému životu. Vstupné na koncert je formou dobrovoľného príspevku.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia.

Kontakt:

Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS

Tel.: 02/692 03 429

e-mail: karola.pavlikova@unss.sk

www.unss.sk< Späť