itretisektor | TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Schvaľuje správna rada 
  12.11. - 31.03.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť schváliť rozpočet na ďalší rok
 • Schvaľuje správna rada 
  12.11. - 31.03.2015
  Neinvestičný fond - Povinnosť schváliť rozpočet fondu
 •  
  01.01. - 15.04.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť overiť ročnú účtovnú závierku audítorom a zaslať do Obchodného vestníka
 • V termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.  
  01.01. - 30.06.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť vypracovať výročnú správu
 • registrovému úradu 
  01.01. - 15.04.2015
  Neinvestičný fond - Povinnosť zaslať výročnú správu
 • registrovému úradu 
  15.01. - 15.07.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť zaslať výročnú správu
 •  
  15.01. - 15.05.2015
  Nadácia - Povinnosť spracovať výročnú správu

TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Nedávno si celý svet pripomenul Svetový deň nevidiacich, ktorý bol 13. novembra 2010. Pri tejto príležitosti organizuje Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Púchove spolu s mestom Púchov benefičný koncert.

„Ľudia vnímajú svet okolo seba častokrát veľmi povrchne. Vidia iba to, čo je priamo pred nimi. Veľakrát sme nevšímaví, ľahostajní, možno až sebeckí a neochotní pomôcť tam, kde to je treba. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli obdarovať nevidiacich ľudí a pripraviť v predmikulášsky večer benefičný koncert na ich podporu,“ uviedla Emília Luhová, predsedníčka Základnej organizácie ÚNSS Púchov.

Benefičný koncert sa pripravuje v spolupráci s mestom Púchov a uskutoční sa:

5.decembra 2010 o 16:00 hod.

Evanjelický kostol v Púchove

Pozvanie na koncert prijali žiaci a absolventi ZUŠ v Púchove a ich učitelia. Hlavným hosťom programu bude Katarína Hasprová, slovenská muzikálová speváčka.

Prostredníctvom benefičného koncertu chcú dať organizátori príležitosť štedrým darcom na prejavenie pomoci. Za výťažok z koncertu bude nevidiacim a slabozrakým ľuďom poskytnutá bezprostredná pomoc za cestou k ich plnohodnotnému životu. Vstupné na koncert je formou dobrovoľného príspevku.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia.

Kontakt:

Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS

Tel.: 02/692 03 429

e-mail: karola.pavlikova@unss.sk

www.unss.sk< Späť