itretisektor | TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí
 • Upozornenie pre nadácie

  Nadácie - povinnosť spracovať výročnú správu do 15.5. a zaslať na uloženie do verejnej časti registra účtovných závierok do 31.5. prostredníctvom Finančnej správy SR sa blíži
 • Upozornenie pre prijímateľov 2% - povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom Vestníku - do 31. mája 2015

  Povinnosť sa vzťahuje len na tých prijímateľov 2%, ktorých úhrn podielov zaplatenej dane prijatých v roku 2013 bol vyšší ako 3.320,- EUR.
 • Dopad novely zákona o dani z príjmov na 2%

  Vypracovali sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o dani z príjmov vo vzťahu k použitiu podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • ***Nové pravidlá správania sa na lyžiarskom svahu***

  Vypracovali sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o Horskej záchrannej službe, ktorou sa zavádzajú nové pravidlá správania sa na lyžiarskom svahu.
 • ***Stanovisko MŠVVŠ SR k zrušeniu minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy***

  Viac v tlačovej správe uverejnenej v Tlačovej agentúre neziskového sektora.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • V termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.  
  01.01. - 30.06.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť vypracovať výročnú správu
 • do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.01. - 15.07.2015
  Nezisková organizácia - Povinnosť uložiť výročnú správu
 • do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.01. - 31.05.2015
  Nadácia - Povinnosť uložiť výročnú správu
 •  
  15.01. - 31.05.2015
  Nadácia - Povinnosť zaslať výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
 • Ak úhrn podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3.320 eur.  
  01.02. - 31.05.2015
  Povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia 2% prijatých v roku 2013 v Obchodnom vestníku

TS: Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Mikulášsky darček pre nevidiacich ľudí

Nedávno si celý svet pripomenul Svetový deň nevidiacich, ktorý bol 13. novembra 2010. Pri tejto príležitosti organizuje Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Púchove spolu s mestom Púchov benefičný koncert.

„Ľudia vnímajú svet okolo seba častokrát veľmi povrchne. Vidia iba to, čo je priamo pred nimi. Veľakrát sme nevšímaví, ľahostajní, možno až sebeckí a neochotní pomôcť tam, kde to je treba. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli obdarovať nevidiacich ľudí a pripraviť v predmikulášsky večer benefičný koncert na ich podporu,“ uviedla Emília Luhová, predsedníčka Základnej organizácie ÚNSS Púchov.

Benefičný koncert sa pripravuje v spolupráci s mestom Púchov a uskutoční sa:

5.decembra 2010 o 16:00 hod.

Evanjelický kostol v Púchove

Pozvanie na koncert prijali žiaci a absolventi ZUŠ v Púchove a ich učitelia. Hlavným hosťom programu bude Katarína Hasprová, slovenská muzikálová speváčka.

Prostredníctvom benefičného koncertu chcú dať organizátori príležitosť štedrým darcom na prejavenie pomoci. Za výťažok z koncertu bude nevidiacim a slabozrakým ľuďom poskytnutá bezprostredná pomoc za cestou k ich plnohodnotnému životu. Vstupné na koncert je formou dobrovoľného príspevku.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia.

Kontakt:

Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS

Tel.: 02/692 03 429

e-mail: karola.pavlikova@unss.sk

www.unss.sk< Späť