itretisektor | TS: GLEN vás opäť volá do Afriky a Ázie

TS: GLEN vás opäť volá do Afriky a Ázie

V pondelok11. novembra 2014 bol zahájený nový ročník vzdelávacích programov GLEN Slovakia, súčasťou ktorých je intenzívna príprava, trojmesačná dobrovoľnícka stáž vo vybraných rozvojových krajinách, ponávratové aktivity globálneho vzdelávania a hodnotiaci seminár.

Témy stáží sú rôznorodé. Ponuka je určená pre záujemcov o agrosektor v Burkina Faso, kde plánujeme už po tretí krát podporiť snahy tamojších malých farmárov a ich strešnej inštitúcie - Združenia pestovateľov zelenej fazuľky. V Gruzínsku pokračujeme v snahe zvyšovať podnikateľské zručnosti žien vysídlenkyň prostredníctvom jazykových, počítačových a plánovaných podnikateľských tréningov. V rámci Programu MZVaEZ SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci SlovakAid tam aktuálne pôsobí Katarína Karcolová, ktorá tieto tréningy i koordinuje v spolupráci s miestnymi partnermi. Začiatkom roka 2014 plánujeme aktivity nášho združenia v gruzínskom mestečku Borjomi posilniť aj prostredníctvom kampane ŽI FÉR, ktorú v septembri 2013 spustila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.

"Tento rok sme chceli mladým ľuďom ponúknuť aj také krajiny, ktoré Slováci nezvyknú často navštevovať. Nakoľko sa cieľové krajiny slovenskej rozvojovej pomoci v rôznych intervaloch menia, snažíme sa aj v spolupráci s našimi európskymi partnermi umožniť to, aby sme na Slovensku vždy mali mladých odborníkov so skúsenosťami aj z iných kútov sveta," - hovorí Tigran Aleksanyan, koordinátor európskeho programu GLEN na Slovensku. GLEN preto ponúkne aj trojmesačnú dobrovoľnícku stáž so zameraním na ekoturizmus v Etiópii, mapovanie prístupu obyvateľstva k zdravotnej starostlivosti vo Vietname, či podporu interkultúrnych výmen madagaskarských žiakov základných a stredných škôl.

Do programov sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 21 do 30 rokov, ktorí sa zaväzujú po návrate realizovať aktivity globálneho vzdelávania na Slovensku a/alebo v Európe. Uzávierka prihlášok je 17. januára 2014. Bližšie informácie sú dostupné na www.glen-slovakia.org.

Nový ročník je súčasťou Multipliers' Training Cycle 2014 a 2. ročníka národného cyklu rozvojového dobrovoľníctva, ktoré na Slovensku realizuje občianske združenie GLEN Slovakia.

O ostatných ročníkoch:

V minulosti program GLEN absolvovalo 35 dobrovoľníkov zo Slovenska, ktorí sa snažia zúročiť skúsenosti získané vo vyše 15 rozvojových krajinách sveta na zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o prepojenosti problémov slovenskej spoločnosti s problémami ostatných častí sveta. GLEN dobrovoľníci diskutujú o výzvach, s ktorými sa stretli počas svojho pôsobenia v teréne, poskytujú rozhovory pre médiá - rozhlas a televíziu, pripravujú dokumentárne reportáže a píšu články do printových a on-line médií. Viacerí sú aktívni v oblasti slovenskej rozvojovej spolupráce, najmä v organizáciách, ako napr. Človek v ohrození, Nadácia Pontis, Nadácia Milana Šimečku, eRKO - HKSD / Dobrá novina alebo Habitat for Humanity International. Svojimi aktivitami sa snaží verejnosť viesť k lepšiemu pochopeniu globálnych vzájomných závislostí, k spravodlivému a udržateľnému spôsobu žitia, k zodpovednej rozvojovej politike a ku vzťahom medzi Severom a Juhom, ktoré sú založené na rovnom partnerstve a vzájomnom rešpekte.

O GLEN Slovakia:

V spolupráci s partnerskými organizáciami z Európy, rozvojových krajín a zo Slovenska buduje OZ GLEN Slovakia kapacity pre globálne vzdelávanie, rozvojové dobrovoľníctvo a rozvojovú spoluprácu. Následne vytvára priestor na zdieľanie a zúročenie cenných skúseností mladých dobrovoľníkov a usiluje sa o ich zapojenie do slovenskej komunity rozvojovej spolupráce, čím sa posilňujú kapacity týchto organizácií ako aktérov rozvojovej spolupráce.

Združenie je členom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a európskej siete Global Education Network of Young Europeans.

Kontakt:
Tigran Aleksanyan
GLEN Slovakia
Miletičova 7
821 08 Bratislava
mobil: 0911 135 728
e-mail: tigran.aleksanyan@glen-slovakia.org
www.glen-slovakia.org
www.facebook.com/GlenSlovakia


< Späť