itretisektor | TS: AXA Fond vyzdvihuje potenciál nadaných študentov
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: AXA Fond vyzdvihuje potenciál nadaných študentov

AXA fond opäť prerozdelil viac ako 25 000 eur mladým talentovaným študentom, ktorí sa zaujímajú o vedu a výskum v oblasti ekonómie, fyziky, chémie, matematiky, či umenia. Podporil tak ďalších 11 úspešných uchádzačov o grant.

Finančná skupina AXA doteraz rozdelila v troch ročníkoch grantového programu takmer 60 000 eur. Fond podporuje mladé talenty do 26 rokov a je určený pre študentov vysokých, stredných aj základných škôl. „Týmto grantovým programom sa snažíme pomôcť mladým ľuďom, ktorí dosahujú v štúdiu skvelé výsledky a zároveň majú obrovský potenciál na ďalší osobný rozvoj. Podporujeme vytváranie zmysluplných a užitočných projektov, ktoré nám v budúcnosti možno uľahčia život,“ uviedla Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA na Slovensku. V treťom ročníku AXA ocenila 11 mladých ľudí, z nich viac odvahy a iniciatívy svojím zastúpením ukázali dievčatá. „Teší ma záujem mladých ľudí nielen o spoločenské, ale aj o prírodné vedy. Ich odhodlanie pracovať na sebe oceňujem. Som rád, že aj takýmto spôsobom sa im uľahčí cesta za ich snami,“ povedal významný slovenský jadrový fyzik Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

AXA fond umožní budúcim mladým vedcom získať potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Študenti však musia mať výborný študijný prospech, preukázať sa účasťou na olympiádach, súťažiach, angažovať sa v záujmových činnostiach.

Tohtoroční laureáti chcú, okrem štúdia na zahraničných univerzitách, zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, venovať sa výskumu politickej kultúry, zahraničným vzťahom, výskumnej práci v oblasti organickej fotochémie i fyziky. Cieľom jedného z podporených projektov s názvom Fyzika na kolesách je zatraktívniť vysokoškolské štúdium v tejto oblasti pre stredoškolákov. Oblasť biológie je zastúpená projektom o výskume vplyvu ultrazvuku na stuhnutú Achillovu šľachu a ďalšie zapálené šľachy. V rámci rozvoja multimediálneho umenia fond podporí spevácku hviezdu a jej hru na husliach, ako aj výtvarné talenty a výrobu dokumentárneho filmu na tému rodina, v štyroch príbehoch mladých dievčat z detského domova.

Viac informácií o podmienkach grantového programu nájdete na www.axafond.sk alebo www.facebook.com/AXASlovensko.

Príloha: Finalisti grantového programu AXA fond 2013


AXA v Slovenskej republike

AXA na Slovensku pôsobí prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, životnej poisťovne, poisťovne so zameraním na neživotné poistenie a investičnej spoločnosti. Má viac ako 790 tisíc klientov a 158 zamestnancov. V aktívach spravuje viac ako 1,74 mld. Eur.

AXA životní pojišťovna a.s. pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu prostredníctvom svojej pobočky a má stabilnú pozíciu. Objem aktív pod správou životnej poisťovne na Slovensku ku koncu roku 2012 tvoril 123 miliónov Eur. Počet zmlúv poisťovne v rovnakom období dosiahol viac ako 135 tisíc.

AXA pojišťovna a.s. vstúpila na slovenský trh prostredníctvom svojej pobočky v roku 2008. Ponúka poistenie Domov (nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosť za škodu) a Auto (PZP a havarijné poistenie) so širokou ponukou rôznych pripoistení a asistenčných služieb. Hodnota hrubého predpísaného poistného tvorila v roku 2012 takmer 12,2 milióna Eur. Počet zmlúv poisťovne dosiahol ku koncu roku 2012 viac než 110 tisíc.

AXA doplnková dôchodková spoločnosť (3. pilier) obsadila v roku 2012 štvrtú pozíciu na trhu podľa objemu spravovaných aktív, čo tvorí 12,5 % podielu na trhu. Jednou z priorít spoločnosti je spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí svojim zamestnancom prispievajú na dôchodkové sporenie.

AXA dôchodková správcovská spoločnosť (2. pilier) si drží svoje postavenie na trhu s podielom 26,4 % s 1 434 mld. Eur. spravovaných aktív.

Služby dôchodkového zabezpečenia AXA na Slovensku využívalo v roku 2012 približne 498 tisíc klientov (spolu 2. a 3. pilier).

AXA investiční společnost a.s. pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom svojej organizačnej zložky od roku 2007. Na konci roku 2012 mala spoločnosť viac ako 18 tisíc klientov. Aktíva pod správou investičnej spoločnosti predstavovali k 31. 3. 2013 takmer 2,1 mld Eur. AXA investiční společnost ponúka celkom 9 otvorených podielových fondov. Tri z nich, fondy “Selection”, sú fondy fondov. Tieto investorom na Slovensku ponúkajú možnosť investovať do portfólií tvorených výberom z viac ako 1 100 otvorených podielových fondov spravovaných v rámci skupiny AXA.

AXA Group

Skupina AXA patrí k celosvetovým lídrom v oblasti finančného zabezpečenia. Podnikanie spoločnosti AXA je geograficky diverzifikované. Zameriava sa na Európu, Severnú Ameriku a Blízky východ. Celosvetovo má AXA 102 miliónov klientov v 57 krajinách, 160 tisíc zamestnancov a jej celkový príjem za rok 2012 presiahol 90 miliárd Eur.

AXA a spoločenská zodpovednosť

Skupina AXA je aktívnou spoločensky zodpovednou firmou. Jej prioritou je spolupráca s komunitami, podpora finančnej gramotnosti a ohľaduplný prístup k životnému prostrediu. Pravidelne organizuje charitatívne podujatia AXA Srdcia v akcii, AXA Fond, Zbierky AXA, Hodina zeme, Deň chôdze zamestnancov AXA, Darovanie krvi či vzdelávací projekt pre študentov Deň v AXA. Zároveň pomáha každoročne získať novorodeneckým oddeleniam slovenských nemocníc monitory dychu Babysense. V rámci AXA Srdcia v akcii poskytuje ľuďom, ktorí to potrebujú najviac, finančnú, materiálnu a logistickú podporu. Od roku 1991 sa tento projekt snaží vytvoriť pomyselný most medzi charitatívnymi organizáciami, skupinou AXA a zamestnancami, ktorí neváhajú zapojiť sa do dobrovoľníckej práce. Vyjadrujú tak solidaritu a snahu pomôcť ľuďom v núdzi. Ďalším projektom firemného dobrovoľníctva je Deň v AXA. Má charakter neformálneho workshopu spojeného s exkurziou v priestoroch spoločnosti na jej organizačných úrovniach. AXA na Slovensku organizuje aj vecné zbierky pre ľudí v krízových centrách. Pomáha im tiež finančne. Zamestnanci finančnej skupiny AXA na Slovensku sa môžu zapájať aj do podujatia AXA Daruj krv a zachráň život, ktoré AXA organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Finančná skupina AXA na Slovensku pokračuje už v 3. ročníku programu AXA Fond. V tomto roku v rámci neho opäť podporí mladých a ambicióznych študentov z rodín s nízkymi príjmami.


< Späť