itretisektor | TS: Pozvánka na výročnú konferenciu SocioFóra
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Pozvánka na výročnú konferenciu SocioFóra

Nadácia SOCIA si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu Sociofóra, ktorá sa bude konať v dňoch 4. a 5. februára 2014 v Banskej Bystrici.

Hlavné témy konferencie a workshopov sú:

 1. Sociálne služby
  Ekonomika je len jedna. Neprospievajú jej: nevyvážené rozdelenie kompetencií, rozdielne právne formy organizácie a s tým súvisiace rozdielne pravidlá financovania, rozdielne postupy hodnotenia
 2. Podporované zamestnávanie
  Príprava stratégie zamestnanosti s osobitným zreteľom na potreby osôb so zdravotným postihnutím, podporu procesu DI a potreby ďalších znevýhodnených skupín
 3. SPO a krízová intervencia
  Priebežné výsledky národného projektu DI náhradnej starostlivosti a zmeny v postavení a funkciách MNO po jeho skončení
 4. Informácia o pokroku v príprave operačných programov pre 2014 – 2020

Pozvánku spolu s programom si môžete stiahnuť TU

Viac informácií ako aj prihlasovací formulár nájdete priamo na stránke socioforum.sk.  

www.socia.sk


< Späť