itretisektor | TS: II. kolo výziev na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“ je vyhlásené

TS: II. kolo výziev na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“ je vyhlásené

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlásila pre mimovládne organizácie výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“ v oblastiach:

  1. Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
  2. Ľudské práva vrátane práv menšín
  3. Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
  4. Predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným prejavom intolerancie

Maximálna výška grantu:    60.000 eur
Minimálna výška grantu:    20.000 eur

Mimovládne organizácie môžu žiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak majú záujem realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít.

Viac sa dozviete v textoch príslušných výziev, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie na www.osf.sk a www.eeango.sk.

Uzávierka na podávanie projektových zámerov: 20. 2.2014

Fond pre MVO je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.


www.osf.sk, 28.01.2014 


< Späť