itretisektor | TS: Projekty financované zo zdrojov EÚ pomôžu znížiť nezamestnanosť mladých

TS: Projekty financované zo zdrojov EÚ pomôžu znížiť nezamestnanosť mladých

Vláda včera na zasadnutí odsúhlasila niektoré zmeny, ktorý by mali zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre mladých.

Ide o projekty pre obdobie rokov 2014 - 2020 v rámci programu Európskej únie. Očakáva sa od nich čerpanie finančných prostriedkov až do výšky 200 mil. eur, ktoré umožnia vytvoriť nové pracovné miesta či rekvalifikačné kurzy pre mladých. Projekt "Záruky pre mladých" má za úlohu ponúknuť mladým ľuďom, po ukončení školy, či už pracovnú ponuku alebo možnosť ďalšieho vzdelávania či rekvalifikácie do 4 mesiacov. Toto by malo napomôcť znížiť úroveň nezamestnanosti mladých absolventov.

Ďalšie zmeny sa budú týkať zákonov v gescii rezortu školstva. Zamerajú sa najmä na zákon o odbornom vzdelávaní a na zákon o službách zamestnanosti. Šéf rezortu práce informoval, že bude vytvorený spoločný koordinačný výbor, ktorý umožní zamestnávateľom aj zamestnancom vyjadriť sa k jednotlivým projektom. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 30.01.2014
Zdroj: TASR

< Späť