itretisektor | TS: Zmeň svoj nápad na realitu!
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zmeň svoj nápad na realitu!

Dobrovoľníci v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasujú 11. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Program je určený pre aktívnych mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 13 marca 2014.

„Je to jedinečná príležitosť pre aktívnych mladých ľudí a ich kreatívne nápady v rámci nitrianskeho kraja. Na originálne projekty poskytneme grant do výšky 333 eur,“ povedala Zuzana Čapčíková, členka Mladých nitrianskych filantropov

Projekty sa môžu týkať týchto oblastí:

  • zdravie
  • sociálna pomoc
  • vzdelávanie
  • ochrana ľudských práv
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • kultúra

11. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi podporuje spoločnosť Giesecke & Devrient Slovakia.

Program Mladí filantropi

Nitrianska komunitná nadácia realizuje program Mladí filantropi od roku 2003. Jeho cieľom je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Mladí nitrianski filantropi podporili doteraz 72 verejnoprospešných aktivít v nitrianskom kraji celkovou sumou 18 873 €.

Viac informácií o programe nájdete na www.filantropi.nkn.sk.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. 


www.nkn.sk, 17.02.2014


< Späť