itretisektor | TS: Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje špeciálnu výzvu na získanie grantu na dopravnú výchovu

TS: Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje špeciálnu výzvu na získanie grantu na dopravnú výchovu

Pri príležitosti 10. výročia grantového programu Bona via vyhlasuje Nitrianska komunitná nadácia špeciálnu výzvu na získanie grantu na dopravnú výchovu pre celý nitriansky kraj do výšky až 1 100 €.

Partnerom programu Bona via je spoločnosť Granvia, a. s. Organizácie aj neformálne skupiny občanov z nitrianskeho kraja môžu získať až 1 100 € na inovatívne dopravné projekty. Hodnotiť sa bude najmä nápaditosť, dlhodobý prínos, zapojenie rodičov a dobrovoľníkov. Uzávierka predkladania žiadostí je 27. marca 2014.

Aj vďaka programu Bona via sa stala dopravná výchova dôležitým prvkom vyučovania vo viac ako 30 školách a škôlkach v okrese Nitra. Dopravné ihriská sú v Nitre takmer v každej druhej vzdelávacej inštitúcii. Výsledný efekt je zatiaľ ťažko zmerateľný. „Neviem uviesť koľkým dopravným nehodám, resp. zraneniam detí sme zabránili. Ak sme však zabránili zraneniu len jedného dieťaťa, tak cieľ našej činnosti bol splnený,“ hovorí Andrej Sitkey, zakladateľ Bona via.

Program Bona via založil pri Nitrianskej komunitnej nadácii v roku 2004 pán Ing. Andrej Sitkey. Už desiaty rok podporuje dopravnú výchovu detí a mládeže a jej inovatívne formy vzdelávania. Jeho cieľom je umožniť pravidelné aktivity s dlhodobým prínosom, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách s aktívnym zapojením rodičov a detí. Z programu bolo doteraz podporených 46 projektov sumou 12 525,49 €.


www.nkn.sk, 05.03.2014

 


< Späť