itretisektor | TS: Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú

TS: Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú

Spoločnosť Úsmev ako dar v rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporí tento rok 52 študentov vysokých a stredných škôl, ktorí vyrastajú v detských domovoch či náhradných rodinách. Slávnostné udeľovanie podpory vzdelávania sa uskutoční vo štvrtok 13. 3. 2014 o 11.00 hod. v sídle Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici č. 48 v Bratislave. Podujatím bude prítomných sprevádzať Adela Banášová.

Hodnotu vzdelania mladým ľuďom väčšinou sprostredkujú rodičia. No deti, ktoré vyrastajú v detských domovoch, takúto oporu ani vzor vo svojich blízkych nemajú. Potrebujú si sami, a pomerne skoro uvedomiť, že bez vzdelania to budú mať v živote ťažké. O to ťažšie, že jedného dňa budú čeliť dospelosti bez zázemia.

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vzdelanie som za niečo dôležité začala považovať, až počas samotného štúdia a neskôr, keď som si hľadala uplatnenie . Ale v odhodlaní študovať som potrebovala povzbudenie a usmernenie. Každý mladý človek ho, podľa mňa, potrebuje. A keď sa mu ho nedostane od rodičov, potrebuje ho odinakiaľ,“ spomína doktorka sociálnej práce Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove.

Vzdelanie má pre deti z náhradnej starostlivosti pragmatickú i symbolickú hodnotu. Tá pragmatická im otvára príležitosti pre kvalitné uplatnenie sa na trhu práce a tá symbolická im dodáva pocit sebahodnoty a zadosťučinenia, že sa i napriek sociálnemu znevýhodneniu dokázali osvedčiť.

Podporu vzdelávania prídu oceneným študentom odovzdať:

 • Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev ako dar
 • Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR
 • Mgr. Viera Miklášová, poradkyňa generálneho riaditeľa Ústredia práce, soc. vecí a rodiny
 • Mgr. Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Podľa posledných štatistík, zo 4701 detí umiestnených v detských domovoch dnes študuje na vysokých školách 61 a na stredných školách s maturitou 289 z nich. Je to málo či veľa? Ročne detské domovy z dôvodu plnoletosti opúšťa cca. 440 mladých ľudí, a len nemnohí z nich majú v rukách kvalitné vzdelanie, ktoré by im dávalo šancu na plnohodnotný pracovný život. Aj preto sa Úsmev ako dar snaží týchto mladých ľudí motivovať a podporovať v ich odbornom raste. Tento rok udelí finančnú podporu 20 vysokoškolákom a 32 stredoškolákom.

Významným partnerom programu Vzdelávaním k úspechu je už dlhé roky Nadácia Slovenskej sporiteľne.

„Vzdelanie môže týmto deťom výrazným spôsobom zmeniť kvalitu ďalšieho života. Môže im dopomôcť „dorovnať“ sa s ostatnými vrstovníkmi, ktorí mali pre svoj osobný rozvoj oveľa lepšie podmienky. Teší nás, že deťom, ktorým sme štipendium poskytli, nemusíme význam vzdelania špeciálne vysvetľovať. Majú výborný vzor vo svojich starších kamarátoch, ktorí štipendium získali v minulosti a dnes, vďaka získanému vzdelaniu, stoja na vlastných nohách,“ vysvetľuje Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Program Vzdelávaním k úspechu je podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Medzi ocenenými nájdete aj príbehy týchto mladých ľudí:

 1. Dominika (25)
  Dominika vyrastala v detskom domove od svojich 3 rokov. O svojej budúcnosti má jasno, chce ako finančný poradca pôsobiť na finančnom trhu a neskôr vyučovať finančnú gramotnosť. A j v detských domovoch. Aby sa, ako hovorí, mladí ľudia naučili hospodáriť už počas svojho pobytu v zariadení a neboli potom zaskočení, keď opustia jeho brány. Ona sama si po strednej škole urobila nadstavbu v Medzinárodnom podnikaní a dnes študuje Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch na Dubnickom technologickom inštitúte. „Vzdelanie je kľúčom k mojej budúcnosti,“ vyznáva sa otvorene.
 2. Michal (21)
  Michal je sluchovo postihnutý. Vyrastal v detskom domove v Kremnici a dnes je klientom Centra pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene. Jeden výučný list už má – murársky, no so svojím postihom nedokáže na trhu práce obstáť. Preto sa rozhodol znovu študovať, a tento krát nastúpil na odborné učilište internátne v Kremnici, odbor obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál. Ako dúfa, táto profesia mu umožní nájsť pre seba uplatnenie a zaradiť sa tak „do života“.
 3. Mária Andrášiová (25)
  Keď mala Mária 7 rokov, dostala sa do detského domova vo Svidníku. Už odmalička vedela, že chce niečo viac, než bežne okolo seba videla a cieľavedomo si išla za svojím. Najskôr študovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Prešove a dnes pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na Univerzite Komenského, odbor Verejná politika. Uplatniť by sa chcela v oblasti sociálnej politiky, ktorej rozumie odborne i osobne. Ako sama hovorí: Vzdelanie je pre mňa zázemím. Prinieslo jej nielen rozhľad a nové poznanie, ale aj societu ľudí, ku ktorej suverénne náleží.  


www.usmev.sk, 10.03.2014


< Späť