itretisektor | TS: Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú

TS: Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú

Už po 19. krát udelila spoločnosť Úsmev ako dar finančnú podporu mladým ľuďom z náhradnej starostlivosti, ktorá im pomôže pokryť náklady spojené s ich štúdium. Vzdelanie je pre nich často jedinou odrazovou plochou a východiskom pre ich ďalší samostatný život.

Spoločnosť Úsmev ako dar v rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporila tento rok 52 študentov vysokých a stredných škôl, ktorí vyrastajú v detských domovoch či náhradných rodinách. Slávnostné udeľovanie podpory vzdelávania sa uskutočnilo vo štvrtok 13. 3. 2014 v sídle Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave. Podujatím prítomných sprevádzala Adela Banášová.

Hodnotu vzdelania mladým ľuďom väčšinou sprostredkujú rodičia. No deti, ktoré vyrastajú v detských domovoch, takúto oporu ani vzor vo svojich blízkych nemajú. Potrebujú si sami, a pomerne skoro uvedomiť, že bez vzdelania to budú mať v živote ťažké. O to ťažšie, že jedného dňa budú čeliť dospelosti bez zázemia.

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vzdelanie som za niečo dôležité začala považovať až počas samotného štúdia a neskôr, keď som si hľadala uplatnenie . Ale v odhodlaní študovať som potrebovala povzbudenie a usmernenie. Každý mladý človek ho, podľa mňa, potrebuje. A keď sa mu ho nedostane od rodičov, potrebuje ho odinakiaľ,“ spomína doktorka sociálnej práce Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá sama vyrastala v detskom domove.

Vzdelanie má pre deti z náhradnej starostlivosti pragmatickú i symbolickú hodnotu. Tá pragmatická im otvára príležitosti pre kvalitné uplatnenie sa na trhu práce a tá symbolická im dodáva pocit sebahodnoty a zadosťučinenia, že sa i napriek sociálnemu znevýhodneniu dokázali osvedčiť.

Podporu vzdelávania prišli oceneným študentom odovzdať:

-    Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev ako dar

-    Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR

-    Mgr. Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Podľa posledných štatistík, zo 4701 detí umiestnených v detských domovoch dnes študuje na vysokých školách 61 a na stredných školách s maturitou 289 z nich. Je to málo či veľa? Ročne detské domovy z dôvodu plnoletosti opúšťa cca. 440 mladých ľudí, a len nemnohí z nich majú v rukách kvalitné vzdelanie, ktoré by im dávalo šancu na plnohodnotný pracovný život. Aj preto sa Úsmev ako dar snaží týchto mladých ľudí motivovať a podporovať v ich odbornom raste. Tento rok udelil finančnú podporu 20 vysokoškolákom a 32 stredoškolákom. Spolu tak prerozdelil 14 000 Eur.

Vzdelanie je kľúčom k mojej budúcnosti,“ vyznáva sa Dominika (25), ktorá študuje Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch na Dubnickom technologickom inštitúte. A už aj vie, ako svoje vzdelanie využije. „Chcela by som pôsobiť ako finančný poradca a neskôr vyučovať finančnú gramotnosť, okrem iného aj mladých ľudí v detských domovoch. Aby sa naučili zaobchádzať s peniazmi už počas svojho pobytu v zariadení a neboli potom zaskočení, keď opustia jeho brány.

Program Vzdelávaním k úspechu je podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Mediálny servis:

Mgr.art. Slavka Liptáková, ArtD.

PR manažérka

mob: 0903 781 744

liptakova@usmev.sk

www.usmev.sk


< Späť