itretisektor | TS: Obnovia hrad aj zabojujú o medaily

TS: Obnovia hrad aj zabojujú o medaily

Spolu 27 000 eur získalo päť neziskových organizácií a päť obcí východného Slovenska na komunitné projekty, ktorých spoločným menovateľom je posilnenie pozitívneho vzťahu k miestu, kde pôsobia. Realizátori víťazných projektov si dnes na slávnostnom vyhlásení výsledkov programu Spoločne pre región prevzali z rúk prezidenta hutníckej spoločnosti Georgea F. Babcoka a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel symbolické šeky.

Naštartovať záchranu a systematickú obnovu Obišovského hradu si dali za cieľ dobrovoľníci z Obišoviec. V obci Lacková oživia tradíciu košikárstva pre budúce generácie počas týždňového workshopu. Zanietenci z Krásnej nad Hornádom zapoja obyvateľov rôznych vekových skupín do skrášlenia verejného priestranstva pred kaštieľom. V obci Ulič v zanedbanom parku vyrastie oddychová zóna. Zároveň sa uskutočnia tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci miestnej základnej školy naučia pod vedením uličského rezbára spracovávať drevo. Paralympijský šport boccia budú po minuloročných vynikajúcich úspechoch aj naďalej propagovať nadšenci občianskeho združenia ZOM Prešov. Aj ostatné projekty budú prínosom pre región v oblasti aktivít pre deti a mládež, zveľaďovania životného prostredia, zachovania kultúrneho dedičstva, zlepšenia bezpečnosti pri turistike či komunitnom športovaní.

Sme radi, že v obciach a mestách východného Slovenska žijú ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase plánujú a realizujú verejnoprospešné aktivity a projekty, ktoré prispievajú k lepšiemu životu,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Oceňujeme, že máme pre podporu týchto aktivít stabilného firemného partnera, ktorý napriek finančným výzvam, ktorým čelí v dôsledku krízy, sa cíti byť stále zaviazaný podporovať rozvoj nášho regiónu,“ dodáva.

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy mohli požiadať o grant v maximálnej výške 3 300 eur na nevšedné a inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia, kultúry a cezhraničnej spolupráce.

„V Spojených štátoch amerických majú komunitné aktivity dlhú tradíciu a ľudia sa spontánne zapájajú do pomoci pre školy, zdravotne a sociálne znevýhodnených spoluobčanov či do skrášľovania spoločného životného prostredia. Dlhodobý záujem o náš program je dôkazom, že aj ľuďom na východe Slovenska záleží na tom, ako sa v regióne žije a sú ochotní priložiť ruku k spoločnému dielu“, povedal prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke. „Obzvlášť ma teší angažovanosť našich zamestnancov v týchto komunitných, ale aj mnohých ďalších dobrovoľníckych projektoch. Spoločne vieme urobiť veľa“.

Ďalšie informácie pre médiá poskytne: Mgr. Tomáš Török – programový manažér, tel.: 055/622 11 52, e-mail: info@karpatskanadacia.sk

Zoznam podporených organizácií a projektov (v abecednom poradí):

  • Detská železnica Košice, projekt: Mladý železničiar 2014 - ochrana a záchrana detskej železničky – 2 670 EUR
  • Obec Lacková, projekt: Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov – 2 514,35 EUR
  • Obec Margecany, projekt: Bezpečné in-line korčuľovanie, cyklistika a turistika v Rolovej hute – 2 794,20 EUR
  • Obec Obišovce, projekt: Zachráňme Obišovský hrad- 1 990 EUR
  • Obec Vyšná Olšava, projekt: Školské arborétum - 2 430 EUR
  • Obec Ulič, projekt: Krása spod Polonín oživená v starom dreve - 2 967,45 EUR
  • OZ ONAS, projekt: Aktívne za zdravím 2014 - 2 800 EUR
  • OZ Zlatá Baňa pre všetkých, projekt: Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri Zlatej Bani - 3 000 EUR
  • Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o., projekt: Ruka v ruke naprieč času - 2 785 EUR
  • ZOM Prešov, projekt: Boccia dobýva srdcia východniarov - 3 049 EUR

Doplňujúce informácie:

Karpatská nadácia počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci miestnej komunity. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. USSK podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity.


< Späť