itretisektor | TS: Voda nad zlato v Ugande?

TS: Voda nad zlato v Ugande?

Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014 bude už po desiaty krát patriť celoslovenskej kampani Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Výťažok z nej pomôže deťom v dvoch regiónoch Ugandy zabezpečiť lepší prístup k pitnej vode, sanitačným zariadeniam a naučiť ich základom hygieny - pretože síce sa hovorí, že soľ nad zlato, no v ich prípade však určite platí, že VODA NAD ZLATO.

Nedostatok pitnej vody a choroby spôsobené jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou si vo svete vyžiadajú viac ako 4000 detských životov denne. Uganda patrí medzi krajiny, kde je riziko vzniku choroby súvisiacej s vodou veľmi vysoké. Cholera a hnačkové ochorenia sú tu najväčším zabijakom detí. Piatych narodenín sa tu nedožije každé desiate dieťa.

UNICEF má za cieľ situáciu v Ugande postupne meniť a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala základom života všetkých detí. Na tejto práci má svoj podiel aj UNICEF Slovensko a vo vidieckych regiónoch Nebbi a Buliisa financuje projekt, ktorý prinesie zmenu do životov tisícom detí.

„Každé slovenské dieťa má prakticky kdekoľvek a kedykoľvek prístup k pitnej vode a po použití toaliet má možnosť umyť si ruky. V mnohých domácnostiach a školách Ugandy však chýbajú vodovodné prípojky, studne, toalety alebo latríny, a tak sú deti nútené piť vodu z riek a jazier a namiesto chodenia na toaletu sú nútené vykonávať svoju potrebu kdekoľvek v prírode. Každý deň je tak zdravie detí týmito základnými činnosťami vážne ohrozované,“ hovorí Miroslav Kaňa, riaditeľ UNICEF Slovensko.

Ako pomôžu túto situáciu zmeniť Slováci?

Výťažok z kampane Týždeň modrého gombíka 2014 poputuje na realizáciu trojročného projektu, na ktorom Slovenský výbor pre UNICEF spolupracuje priamo s kanceláriou UNICEF v Ugande. Projekt sa bude realizovať v dvoch regiónoch Buliisa a Neebi na severo-západe Ugandy. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité nasledovným spôsobom:

  • na výstavbu čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú bezpečnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov, čím poslúžia 9 000 ľuďom v daných lokalitách
  • na výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností
  • na realizáciu osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvojí celkovo 15 000 ľudí základné hygienické návyky súvisiace s vodou
  • na vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení

Ako sa dá do zbierky zapojiť?

Do kampane Týždeň modrého gombíka 2014 sa môžu darcovia zapojiť poukázaním svojho príspevku týmito spôsobmi:

  • Na webstránke www.unicef.sk dostanete podrobné odpovede na všetky vaše otázky o projekte v Ugande a môžete tu prispieť prostredníctvom vyplneného formulára.
  • V uliciach niektorých miest budú dobrovoľníci označení tričkom s logom UNICEF zbierať príspevky od 12. do 18. mája 2014 do zapečatenej pokladničky UNICEF. Ak ich náhodou nestretnete, na stránke www.unicef.sk/modrygombik, môžete prispieť až do konca júna.
  • Ľubovoľnú sumu môžete poukázať na účet zbierky: č.ú. 2021 9886 / 6500 (Poštová banka), variabilný symbol 0314

„Všetci Slováci majú teraz šancu zanechať výraznú stopu pomoci v krajine, kde sa možno v živote z rôznych dôvodov nedostanú. UNICEF urobí maximum preto, aby boli vyzbierané prostriedky použité čo najefektívnejšie a pomohli zmeniť životy tisícov detí v rovníkovej Ugande. Našim cieľom je dosiahnuť, aby mali prístup k bezpečnej vode a sanitácií jedného dňa všetky deti v krajine – presne tak ako ho majú deti na Slovensku. Každý príspevok, aj keď zdanlivo zanedbateľný, nám pomôže dosiahnuť náš cieľ,“ dodáva Miroslav Kaňa, riaditeľ UNICEF Slovensko.

* * *

O zbierke Týždeň modrého gombíka

Modrý gombík je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Tento rok je to už 10. rokov, čo dobrovoľníci na celom Slovensku ďakujú za príspevok modrým gombíkom – symbolom zbierky, ktorý spája dve strany - dva svety. Náš svet a svet, v ktorom žijú deti odkázané na našu pomoc. Zbierka je venovaná vždy inej oblasti a krajine, v ktorej deti čelia obrovským a často existenčným problémom. UNICEF sa pomocou nej snaží prispieť k riešeniu týchto problémov a dáva nám možnosť zanechať stopu pomoci tam, kde sa možno v živote z rôznych dôvodov nedostaneme. Viac na www.unicef.sk/modrygombik

V roku 2013 bolo cieľom zbierky Týždeň modrého gombíka podporiť realizáciu vodných a sanitačných programov v Ugande a podarilo sa nám získať pre deti 64 000 €. Konanie verejnej zbierky SV pre UNICEF v roku 2014 povolilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 27. januára 2014 pod číslom SVS-OVS3-2014/004033, s platnosťou od 16. februára 2014 do 14. februára 2015.


www.unicef.sk, 06.05.2014


< Späť