itretisektor | TS: Hodina deťom podporí 38 projektov
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Hodina deťom podporí 38 projektov

Hodina deťom v tomto roku podporí 38 jedinečných a užitočných projektov organizácií z celého Slovenska, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a prispievajú tak k ich mnohostrannému vývoju. V grantovom programe 15. ročníka Hodiny deťom tak rozdelíme 153 566,29€.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný pätnásty ročník trval od 1. apríla 2013 do 30. marca 2014 a hrubý výnos zbierky dosiahol sumu 191 957,86 EUR. Finančné prostriedky získané počas verejnej zbierky rozdeľuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Hodina deťom.

„Pätnásty ročník Grantového programu Hodina deťom zaznamenal obrovský úspech. V porovnaní s minulým ročníkom sme zaznamenali viac ako 40% nárast prijatých žiadostí o grant,“ hovorí PR špecialista Nadácie pre deti Slovenska Jaroslav Krafka. V období, v ktorom bolo možné žiadať o podporu, od 30. januára do 10. marca 2014, prišlo 209 žiadostí zo všetkých regiónov Slovenska do všetkých štyroch programových oblastí v celkovej výške 1 227 284,01€. Priemerná požadovaná suma na jeden projekt bola 5872,17€. „Odborní hodnotitelia nakoniec posudzovali 205 žiadostí a z nich vybrali 38 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu,“ dopĺňa Krafka. Súčasne sa pri posudzovaní žiadostí bralo do úvahy proporčné rozdelenie, ktoré vychádza z počtu obyvateľov jednotlivých regiónov. 

Prehľad podporených projektov v 15. ročníku Grantového programu Hodina deťom nájdete v prílohe.

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity je možné si pozrieť priamo v on-line aplikácii, ktorú plnia samotní grantisti v reálnom čase na www.hodinadetom.sk alebo www.nds.sk.

Ďakujeme všetkým nezištným darcom, dobrovoľníkom i podporovateľom a sympatizantom zbierky Hodina deťom, vďaka pomoci ktorých sa nám podarilo dosiaľ urobiť veľmi veľa pre krajšie detstvo detí na Slovensku a ich lepšiu budúcnosť... a tešíme sa na všetky ďalšie prospešné aktivity pre deti a mladých ľudí, ktoré budeme môcť spolu podporiť v už aktuálnom 16. ročníku Hodiny deťom!

Hodinu deťom je možné podporiť počas celého roka – jednoducho a pohodlne:

  • Zaslaním SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy v hodnote 4 € v sieti všetkých mobilných operátorov
  • Zriadením trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk
  • ai


www.hodinadetom.sk, 02.06.2014

Súbory:

< Späť