itretisektor | TS: Júnová Celoslovenská rada ZKSM bola bohatá na novinky
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Júnová Celoslovenská rada ZKSM bola bohatá na novinky

Júnové stretnutie vedúcich oblastných centier Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) bolo plné práce, nových informácií, no aj oddychu. Celoslovenská rada ZKSM (CSR) sa konala tradične vo Važci počas uplynulého víkendu. Desiatky mládežníckych vedúcich na ňu prišlo z rôznych kútov Slovenska.

Dopoludňajší sobotný program začal prednáškou o dôležitosti rodiny v dnešnej spoločnosti. Hosť Roman Seko, riaditeľ Sekcie pre rodinu a mládež Žilinskej diecézy, hovoril o témach rodovej rovnosti, právach menšín a tradičnej rodine. Po prednáške vedúci oblastných centier ZKSM schválili vynovený volebný, kontrolný a rokovací poriadok združenia.

Nasledovalo predstavenie letných akcií, ktoré sa konajú pre mladých po celom Slovensku. Okrem tých každoročných, ako sú Púť mladých z Muráňa do Levoče, Nemecký Anem, historické tábory Katarínka a Dubova Colonorum, či kresťanský festival Campfest, chystajú oblastné centrá ZKSM aj ďalšie festivaly, tábory či semináre. Napríklad Pastoračné centrum Rómov v Čičave plánuje v letných mesiacoch Rómsku konferenciu. V Nových Zámkoch sa zasa bude konať festival s netradičným názvom SPESFEST.

Vedúci oblastného centra Snina Ján Dubjak ponúkol účastníkom nové hudobné CD Sila Ducha, ktoré vyšlo v spolupráci so ZKSM. Marika Janusová, manažérka pre PR a médiá predstavila výročnú správu za uplynulý rok, ktorá má tento krát netradičnú podobu. „Uvažovali sme, ako dosiahnuť, aby výročná správa nebola len nutnou formalitou, ale aby si ju ľudia naozaj radi prečítali. Preto sme ju tento krát pripravili ako noviny, v ktorých čitateľ nájde zaujímavé články, rozhovory, ba dokonca aj súťaž. Rozdávať ju budeme počas letných podujatí pre mladých,“ vysvetlila.

Ján Buc, predseda združenia, predstavil nového zamestnanca ZKSM Daniela Lysého, ktorý nahradí na pozícii manažéra pre PR a médiá Mariku Janusovú. Zmena nastala aj v oblastnom centre Bánovce nad Bebravou. Vedúceho OC Bohuslava Králika nahradil jeho brat a zároveň dlhoročný spolupracovník Peter Králik. Popoludňajší program patril workshopom, nechýbala svätá omša a tradičné júnové grilovanie. „Pred začiatkom prázdnin sa snažíme počas CSR vytvoriť priestor aj na spoločný oddych a budovanie priateľstiev medzi našimi dobrovoľníkmi,“ uviedla Lea Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM. Stretnutie ukončili vedúci zo ZKSM nedeľným výletom.

ZKSM sa už viac ako dvadsať rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patrí kampaň Adoptuj si politika, evanjelizačný projekt Godzone či nový projekt sieťovania Lifenet.


www.zksm.sk,  24.06.2014


< Späť