itretisektor | TS: Diecézne centrum vo Važci už desať rokov formuje mládež v Spišskej diecéze

TS: Diecézne centrum vo Važci už desať rokov formuje mládež v Spišskej diecéze

V sobotu 28. júna sa v podtatranskej obci Važec konali oslavy desiateho výročia od založenia Diecézneho centra mládeže Premeny. Ako uviedol jeho zakladateľ Ján Buc, „toto centrum vzniklo na podnet mnohých mladých ľudí, ktorí mali veľkú túžbu sa spoločne stretávať a duchovne formovať a je miestom, kde môžu zakúšať Otcovu lásku.“

V roku 2004 zriadil centrum spišský biskup Mons. František Tondra. Budova vznikla prestavbou pôvodnej základnej školy a nedávno k nej pribudla ešte jedna, ktorá slúži ako dom prijatia.

„Oslavy sa niesli v radostnej nálade a vďačnosti za toto dielo“, uviedol riaditeľ centra Ľubomír Lorenčík. Popoludňajší program začal prehliadkou priestorov, kde si návštevníci mohli prezrieť históriu centra v podobe fotografií. Program pokračoval svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Mons. Anton Tyrol. Po nej sa zakladateľom, dobrovoľníkom a spolupracovníkom osobne poďakoval spišský biskup Mons. Štefan Sečka. V tento deň bol tiež požehnaný dom prijatia. „Mnohí ľudia tu môžu nájsť vhodné miesto na oddych i na hľadanie vlastnej hodnoty a smerovania,“ uviedol duchovný správca centra Marek Uličný.

Počas programu vystúpili hudobné skupiny eSPé a My way, niekoľko mladých ľudí sa podelilo o svoje svedectvá a v moderovanom rozhovore s hlavnými hosťami, Jánom Bucom, Marekom Uličným a Ľubomírom Lorenčíkom, sa účastníci dozvedeli rôzne zaujímavosti z histórie a aktuálne informácie o súčasnej vízii centra. Celý program bol ukončený poďakovaním za toto dielo počas spoločnej adorácie v kaplnke centra. 


kpm@komisia.sk, 01.07.2014


< Späť