itretisektor | TS: Už 12. raz dáva Nadácia Orange šancu nápadom podporujúcim moderné vzdelávanie

TS: Už 12. raz dáva Nadácia Orange šancu nápadom podporujúcim moderné vzdelávanie

Nadácia Orange vyhlasuje v poradí už dvanásty ročník grantového programu Školy pre budúcnosť. Zároveň po prvý raz vyhlasuje aj špecializovaný grantový program s názvom e-Školy pre budúcnosť, ktorým chce podporiť nápady napomáhajúce bezpečnému používaniu komunikačných technológií. Na oba grantové programy vyčlenila Nadácia Orange celkovo 100 000 eur.

Tento ročník grantového programu prináša v podpore vzdelávania niekoľko noviniek. Okrem štandardného grantového programu Školy pre budúcnosť pribudol aj špecializovaný program zameraný na projekty venujúce sa rizikám online sveta pod názvom e-Školy pre budúcnosť.

„Cieľom nového grantového programu je poskytnúť učiteľom viac možností ako upozorňovať na závažnú tému, ktorou je dnes využívanie komunikačných technológií a ochrana pred ich rizikami. Budeme radi, ak sa vzdelávanie o tejto téme na základných a stredných školách stane postupne bežnou súčasťou vyučovania,“ vysvetľuje správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

V prípade záujmu Nadácia Orange zabezpečí pre uchádzačov o finančnú podporu v priebehu septembra a októbra 2014 workshopy na tému bezpečného používania internetu. Predkladatelia sa tak budú môcť bližšie oboznámiť s témou a využiť tieto poznatky pri predkladaní svojich projektov.

Do oboch grantových programov budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému e-grant. Predloženie projektu v rámci grantu Školy pre budúcnosť nevylučuje možnosť predložiť ďalšiu žiadosť v rámci programu e-Školy pre budúcnosť.

Žiadosti môžu v tomto roku podávať len základné a špeciálne základné školy, stredné školy a mimovládne organizácie, ktoré s nimi na realizácii svojich projektov spolupracujú. Cieľom tejto zmeny je v čo najväčšej miere aplikovať nápady na zlepšenie, inovatívne metódy a formy výučby práve počas vyučovania.

  • Uzávierka prijímania žiadostí: 1. októbra 2014
  • Zverejnenie po dporených projektov: 30. novembra 2014
  • Maximálna podpora pre jeden projekt: 1 500 eur – 2 000 eur

Bližšie informácie nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Zámery projektov odporúča Nadácia Orange vopred konzultovať, najmä v otázke ich priechodnosti a oprávnenosti položiek rozpočtu, a to s pracovníkmi Centra pre filantropiu n.o.. K dispozícií sú Mária Betáková, tel. 0905 313 313, e-mail: betakova@nadaciaorange.sk alebo Monika Lacková, tel. 0908 766 833, e-mail: lackova@nadaciaorange.sk. Osobnú konzultáciu je možné si dohodnúť v Centre pre filantropiu, n.o. na Kozej 11 v Bratislave.


www.nadaciaorange.sk, 15.08.2014


< Späť