itretisektor | TS: Aj na Slovensku žijú ľudia bez dokladov a štátnej príslušnosti
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Aj na Slovensku žijú ľudia bez dokladov a štátnej príslušnosti

Až 600-tisíc ľudí dnes žije v Európe bez štátnej príslušnosti, vrátane mnohých migrantov uviaznutých vo večnom zabudnutí. Ľudia bez občianstva žijú aj na Slovensku. Tým, že nemajú štátne občianstvo a potrebné doklady, sú im odobraté mnohé práva, vrátane práva na pobyt, možnosť pracovať, mať zdravotné poistenie, či cestovať.

„Títo ľudia žijú na Slovensku aj desiatky rokov, často ovládajú slovenčinu lepšie ako ich materinský jazyk, majú partnerov, niektorí dokonca aj deti, ktoré sú slovenskými občanmi. Osudy mnohých z nich sú však bolestné. Nemôžu sa vrátiť domov, ale ani Slovensko ich nechce,“ vysvetľuje Katarína Fajnorová, právnička z Ligy za ľudské práva.

Keď človek nemá potrebné doklady a ani prácu, vedie to k ďalším závažným dôsledkom. Nemá čo jesť, nemá kde bývať, nemá zdravotné poistenie, nemôže študovať, nemôže uzavrieť manželstvo. Má to negatívny dopad na súkromný i rodinný život, na česť a dôstojnosť človeka.

O tom, ako sa žije cudzincom bez štátnej príslušnosti na Slovensku, bude už zajtra so študentmi práva hovoriť v trnavskej Katolíckej jednote Slovenska (oproti Právnickej fakulty TU, Kollárova 10) aj Ali – cudzinec bez štátnej príslušnosti s doplnkovou ochranou na Slovensku zo Sýrie, ktorý roky býva a pracuje v Trnave, a Mohamed – berber z Maroka, ktorému minulý rok po vyše 20 rokoch na Slovensku udelili trvalý pobyt ako osobe bez občianstva.

Veľa ľudí bez štátnej príslušnosti trpí nedostatkom a žije na hranici chudoby často až v bezdomoveckých podmienkach. Iní sú vystavení dlhodobému umiestneniu v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov napriek tomu, že nie je možné ich vyhostiť. Len máloktorým sa podarí prelomiť tento začarovaný kruh. „Navyše, štát takto nelogicky prichádza o financie vo forme daní a podporuje nelegálne zamestnávanie,“ pokračuje K. Fajnorová.

Práve zajtra vrcholí celoeurópska kampaň na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré nemajú prístup k právam garantovaným Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (z r. 1954). Jej cieľom je vyzvať všetky európske štáty, aby začali venovať viac pozornosti ochrane ľudí, ktorí dnes nie sú nikým, a aby aj oni mohli dôstojne žiť. Deje sa tak práve v čase, kedy oslavujeme 60. výročie prijatia Dohovoru.

Na webovej stránke Ligy za ľudské práva si môžete pozrieť aj krátky dokument o živote ľudí bez štátnej príslušnosti na Slovensku: http://www.hrl.sk/.


www.hrl.sk, 13.10.2014


< Späť