itretisektor | TS: Ako ďalej: 6. ročník medzinárodnej Konferencie Ľudia bez domova
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Ako ďalej: 6. ročník medzinárodnej Konferencie Ľudia bez domova

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) organizuje šiesty ročník konferencie Ľudia bez domova, ktorá sa uskutoční 15. - 17. októbra v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Na konferenciu s hlavnou témou „Ako ďalej?“ sa prihlásilo viac ako 130 zástupcov neziskových organizácii, charít i zástupcov mestských zariadení z celého Slovenska. Vhľad do celoeurópskeho kontextu riešenia problematiky bezdomovectva prinesie zástupkyňa Európskej federácie národných združení pracujúcich s ľuďmi bez domova (FEANTSA) Ruth Owen.

Svoje skúsenosti s komplexným prístupom k riešeniu bezdomovectva prinesú aj naši najbližší susedia - zástupcovia krajín stredoeurópskeho regiónu - z Maďarska (Nóra Teller, Metropolitan Research Institute v Budapešti) a z Čiech (Ilja Hradecký, organizácia Naděje).

Podľa odhadov Ministerstva práce a sociálnych vecí v Českej republike žije v ČR bez strechy nad hlavou približne 30 tisíc ľudí a ohrozených bezdomovectvom je vraj až 100 tisíc ľudí. Rozšírenie súčasnej podoby sociálnej práce s ľuďmi bez domova o koncept "Housing first" obsahuje historicky prvá Koncepcia prevencie a riešenia problematiky bezdomovectva v Českej republike.

Model Housing first "Bývanie ako prvý krok" je v súčasnosti považovaný za najefektívnejší model začleňovania ľudí bez domova, najmä tých, ktorí sú bez domova dlhodobo. Je založený na princípe, že riešenie bývania predchádza všetkým ostatným problémom. Na rozdiel od bežného viacstupňového systému v ktorom klient putuje od nocľahární cez ubytovne, v tomto prípade ľudí bez domova, ktorí dlhodobo žijúci bez strechy nad hlavou, priamo z ulice okamžite umiestňujú do "sociálnych bytov", ktoré sú roztrúsené medzi bežnou populáciou. Výsledky maďarského programu na báze "Bývanie ako prvý krok", ukazujú, že ľuďom bez domova, ktorí predtým žili v uliciach alebo v lesoch, sa zlepšil zdravotný stav a zvýšila sa ich zamestnanosť.

Mesto Bratislava oficiálne prijalo v júni 2013 “Koncepciu riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave”. Koncepcia definuje ako jednu zo základných prekážok, ktoré bránia ľudom bez domova vrátiť sa do spoločnosti, vážne problémy v legislatíve. Nadácia Pontis a spoluautori koncepcie - OZ Proti Prúdu, OZ Vagus a Depaul Slovensko n.o. vrámci programu s názvom Advokáti Pro Bono zamerali na zadefinovanie systémových problémoch, ktoré bránia ľuďom bez domova začleniť sa: oddlžovanie a zamestnávanie ľudí bez domova a problematika trvalého pobytu a dokladov. Pracovná skupina funguje vďaka pro bono spolupráci s advokátskymi kanceláriami - bnt attorneys-at-law, Hillbridges, Krivak & Company a White & Case. Príklad legislatívneho problému: ľudia bez domova majú často trvalý pobyt nahlásený v nehnuteľnostiach, ktoré nevlastnia a v ktorých sa nezdržujú. Prihlásiť sa na trvalý pobyt niekde inde však môžu len v prípade, ak ich z pôvodného miesta trvalého pobytu odhlási súčasný majiteľ. To má za následok, že človek bez domova nemá na mieste, kde sa reálne zdržiava, prístup k zdravotnej pomoci, nemôže poberať dávku v hmotnej núdzi a nezmyselne sa zadlžuje (ak nie je prihlásený na úrade práce, človeku bez domova rastie dlh v zdravotnej poisťovne, ktorý sa môže vyšplhať až do výšky tisícok eur. Dlh a následné exekúcie mu bránia zamestnať sa.).

"Bezdomovectvo sa týka nás všetkých. Je to stav extrémneho vylúčenia zo spoločnosti. Jeho riešenie stojí na spolupráci troch sektorov: zástupcov ministerstiev, zástupcov krajov a miest a neziskového sektora. Cestu z bezdomovectva dláždia dobre nastavené zákony, ktoré vytvárajú podmienky na reálne začlenenie ľudí bez domova, odborné Koncepcie riešenia bezdomovectva na štátnej a lokálnej úrovni a na ich základe vyhradené finančné zdroje na podporu sociálnych služieb a podporovaného bývania," hovorí Sandra Tordová, riaditeľka OZ Proti prúdu.

Konferenciu podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel a Nadácia Pontis sú dlhobobými partnermi o. z. Proti prúdu.

Odporúčané linky

Koncepcia prevencie a riešenia problematiky bezdomovectva v Českej republike do roku 2020 http://www.mpsv.cz/files/clanky/16157/koncepce.pdf

What do we mean by Housing first?
https://www.york.ac.uk/media/chp/ENHR_HF_paper_Nicholas & Jo.pdf


www.protiprudu.org, 15.10.2014


< Späť