itretisektor | TS: Konferencia „Občianski aktéri v konfliktoch“

TS: Konferencia „Občianski aktéri v konfliktoch“

7. – 8. novembra 2014 v Bratislave organizuje občianske združenie PDCS konferenciu „Občianski aktéri v konfliktoch“.

Prečo konferencia na túto tému?

Na Slovensku sa dnes vyostrujú viaceré konflikty. Pozorujeme pokusy o presadzovanie nových deliacich čiar. Roztvárajú sa nožnice medzi bohatou a chudobnou časťou spoločnosti, medzi Bratislavou a regiónmi na východe krajiny, ale aj medzi skupinami ľudí s rôznym hodnotovým zázemím. Namiesto konštruktívnej verejnej diskusie sme svedkami delenia na “správnych a nesprávnych Slovákov“, namiesto nezaujatého načúvania ľudí s iným názorom zvyšovanie tlaku cez organizovanie pochodov a šírenie konšpiratívnych bludov. Väčšina ľudí si konflikt spája s nezmieriteľnými rozpormi a násilím. Konflikty sa nemusia spájať len deštrukciou a nemusia byť len na škodu. A občania nie sú len bezmocnými bábkami v nezrozumiteľnej hre mocenských síl. To, čo im a spoločnosti škodí, je práve predstava o bezmocnosti ľudí voči neriešeným konfliktom a nevyužívanie nástrojov pre ich konštruktívne riešenie.

Čo je cieľom konferencie?

PDCS chce upriamiť pozornosť na hodnotové dilemy v spoločnosti a podporiť výmenu skúseností o možných intervenciách v rôznych druhoch spoločenských konfliktov. Cieľom konferencie je porozumieť zdrojom konfliktov na Slovensku, odhaliť, čo je v súčasnom spoločenskom vývoji špecifické pre Slovensko a čo zdieľame s inými krajinami; chceme si vymeniť príklady, inšpirácie i skúsenosti, ako do vážnych konfliktov vstupovať a hľadať nové nástroje pre verejnú diskusiu a aktívnu mediačnú pomoc zo strany občianskych aktivistov.

Čím je konferencia jedinečná?

Na konferencii vytvoríme priestor na to, aby sa k téme vyjadrili nielen akademici, ale aj praktici z radov občianskych aktérov spoločenských konfliktov - jednotlivci a inštitúcie, ktoré vstupujú do konfliktu so záujmom vyhnúť sa násiliu, alebo už rozbehnutý konflikt deeskalovať a riešiť. Nebudeme však len prezentovať a diskutovať. Účastníci si v pripravených workshopoch a simuláciách na vlastnej koži vyskúšajú, ako postupovať v konfliktných situáciách. Takmer dvadsiatku domácich aj zahraničných rečníkov tvoria vynikajúci odborníci v tejto problematike ako napríklad sociológ, diplomat a zakladateľ Inštitútu pre verejné otázkyMartin Bútora, bývalá maďarská ministerka zahraničných vecí a europoslankyňa Konga Goncz, prezidentka globálnej siete konfliktologických pracovísk Julia Roig z USA, viacerí renomovalí sociológovia, filozofi, psychiatri, antropológovia, ktorí problematiku konfliktov nielen skúmajú, ale aj aktívne v konfliktoch intervenujú.

Čo si môžu ľudia odniesť?

Veríme, že si účastníci a účastníčky odnesú lepšie porozumenie toho, čo sa deje na deliacom sa Slovensku. Ujasnia si, ako postupovať ak uvažujú o aktivizovaní ľudí a komunity, síl ktoré hľadajú pozitívne riešenia. Myslíme si, že namiesto znechutenia je dôležité sa pokúšať aj o menšie, dielčie kroky.

Hľadanie ciest pri riešení konfliktov, najmä z pozície občianskych aktérov, je už dvadsať rokov poslaním PDCS. V treťostrannom intervenovaní do konfliktov vychádzame z hodnôt nenásilia, dialógu, oceňovania diverzity a nutnosti chrániť a presadzovať práva slabších (napr. menšín alebo slabších vo vzťahu k moci). Konferenciu vnímame ako začiatok procesu, v ktorom chce byť PDCS aktívnym hráčom pri pomenovaní a riešení celospoločenských konfliktov.

Program konferencie a spôsob prihlasovania sa nájdedete TU.


www.pdcs.sk, 21.10.2014


< Späť