itretisektor | TS: Mnohé deti z tretích krajín nájdené na Slovensku, miznú. Nikto nevie, kam.
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Mnohé deti z tretích krajín nájdené na Slovensku, miznú. Nikto nevie, kam.

Na Slovensku bolo za posledných päť rokov nájdených 775 detí a mladých ľudí do 18 rokov, ktorí migrovali bez sprievodu svojich rodičov. Často pochádzajú z krajín ako Afganistan či Somálsko, odkiaľ ich vysielajú vlastní rodičia do bezpečia a za vidinou lepšieho života. Mnohé deti, ktoré boli umiestnené do detských domovov, zmizli a nikto nevie, kde sa nachádzajú. Vzniká tak podozrenie, že môžu byť obeťami obchodovania s ľuďmi, nútenej práce, či vykorisťovania.

Do Európy ročne prichádzajú tisícky detí z tretích krajín. Migrujú bez sprievodu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov a často sú odlúčené od svojich rodín. Do Európy prichádzajú z rôznych dôvodov a neraz musia absolvovať náročnú cestu v zložitých podmienkach do bezpečia, a za vidinou lepšieho života.

Utekajú pred vojnou a chudobou

„Niektoré deti a mladí ľudia sú utečencami a utekajú pred vojnou, ozbrojeným konfliktom, prenasledovaním či diskrimináciu vo svojej krajine pôvodu. Iné deti utekajú pred chudobou a hľadajú v Európe lepší život a prácu. Často ich vysielajú vlastné rodiny a ich poslaním je zarábať peniaze a prípadne ich posielať späť domov,“ vysvetľuje Katarína Fajnorová, právnička z Ligy za ľudské práva. Ďalší prichádzajú za vzdelaním, ktoré v domovskej krajine nevedia získať.

S príchodom detí a mladých ľudí do Európy súvisia aj obrovské riziká. „Mnohé z detí sú často obeťami obchodovania s ľuďmi, nútenej práce či vykorisťovania. Často prichádzajú bez potrebných víz či povolení na pobyt za pomoci prevádzačov. Nemajú žiadne doklady alebo im ich odňali prevádzači,“ dodáva K. Fajnorová.

O zmiznutých deťoch nikto nevie

Na Slovensku bolo za posledných päť rokov umiestnených do starostlivosti detských domovov celkovo 775 odlúčených detí. „Presný počet detí, ktoré zmizli po umiestnení do detského domova, je neznámy, pretože počty zmiznutí odlúčených detí nie sú u nás predmetom štatistického zisťovania. Odhadom však zmizlo približne 99 percent týchto detí. Nedá sa pritom vylúčiť, že medzi nimi nie sú deti, ktoré boli na cestu zlákané za účelom vykorisťovania. Ich osud vzbudzuje obavy,“ hovorí K. Fajnorová.

Absolútna väčšina odlúčených detí z detského domova pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach (predtým v Hornom Orechovom a Trenčíne) je vo veku 15 až 17 rokov a často zmiznú do 48 až 72 hodín po opustení uzavretej časti detského domova. Niektorí zariadenie opúšťajú po pár týždňoch, či mesiacoch. Miznutiam predchádza intenzívna komunikácia detí cez mobilné telefóny s neznámymi osobami, ktoré deťom s najväčšou pravdepodobnosťou dávajú inštrukcie. Niekedy deti neznáme osoby vyzdvihnú autom, v minulosti boli vo veľkej miere používané taxíky. V ostatných prípadoch deti utekajú prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy, vlakovej dopravy, či pešo, avšak tento spôsobom zvyšuje riziko ich záchytu. V ojedinelých prípadoch dochádza k nájdeniu a zadržaniu dieťaťa políciou ešte na území Slovenska, a to nielen pri použití MHD, ale napríklad aj pri náhodnej cestnej kontrole. Po vrátení dieťaťa do zariadenia sa veľmi často stáva, že dieťa opäť ujde. Zaznamenali sme aj prípady zmiznutí detí bez sprievodu a pravdepodobne ich dospelých rodinných príslušníkov, či súrodencov približne v tom istom čase z rôznych zariadení na Slovensku (detský domov, tábor pre žiadateľov o azyl).

Niektorí mladí ľudia majú v Európe rodinu alebo majú vzdialenejších príbuzných či príslušníkov komunity, u ktorých hľadajú pomoc a ich cieľom je sa k nim dostať. „Nech je ich motív cesty akýkoľvek, ide o deti, ktoré sa nachádzajú mimo svojej krajiny bez rodičov, v odlišnom kultúrnom prostredí. Nepoznajú jazyk, ani právne predpisy, a sú extrémne zraniteľné a náchylné stať sa obeťou rôznych foriem zneužívania,“ varuje K. Fajnorová.

Je predpoklad, že miznutia odlúčených detí zo slovenských zariadení, majú vysoko organizovaný charakter. Nie je možné vylúčiť, že prevádzačské skupiny figurujú zároveň aj ako obchodníci s ľuďmi, prípadne tvoria jeden článok v reťazci kriminálneho zoskupenia najmä preto, že organizácia prevádzania migrantov na dlhé vzdialenosti je podľa správ medzinárodných organizácií vysoko organizovanou, hierarchicky usporiadanou trestnou činnosťou. Mnohé odlúčené deti, ich rodiny v krajinách pôvodu, alebo komunity, do ktorých smerujú v Európe, sú zviazané dlhom za cestu do Európy a na tieto deti je vytváraný enormný tlak čo najskôr začať pracovať a splatiť tento dlh.

„Myslíme si, že spôsob pátrania po odlúčených deťoch by sa mal zmeniť aby priniesol lepšie výsledky. V prípade slovenských detí by bolo neakceptovateľné, ak by 90% zmiznutí ostalo neobjasnených a toto nemôžeme tolerovať ani pri iných deťoch. Preto navrhujeme konkrétne odporúčania pre štátne orgány, ktoré by tieto mali zvážiť a uviesť do praxe", dodáva Fajnorová.

Projekt Miznúce deti bol podporený sumou 36 000 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Miznúce deti je Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 


www.hrl.sk, 24.10.2014


< Späť