itretisektor | TS: Zákon o športe - zapojte sa aj Vy do diskusie k jeho tvorbe!
  • **Dotazník MNO pre krízový štáb SR**

    zapojte sa a pridajte svoj názor, podnet - dotazník je dostupný v servisnom menu.
  • Už spracúvame aktuálne zmeny zákonov prijaté 31.3. Vládou SR

    zmeny v oblasti podpory štátu dopadom pandémie, zmeny v daňovej oblasti a zmeny v pracovnom práve, už od 1.4. spracované u nás.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zákon o športe - zapojte sa aj Vy do diskusie k jeho tvorbe!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR otvára verejnú diskusiu k tvorbe nového zákona o športe. Zapojiť sa môžu nielen zástupcovia športových obcí (športové kluby, zväzy, športovci a športoví odborníci), ale aj lajcká verejnosť. 

Dotazník má za cieľ získať čo najviac postojov k súčasnému stavu riadenia, financovania, kontroly a efektivity slovenského športu. Výstupy z dotazníka budú slúžiť legislatívnej skupine pri tvorbe nového zákona o športe, ktorým sa verí, že prinesie okrem komplexných systémových zmien aj transparentnosť v slovenskom športe.

Online dotazník nájdete TU. Svoj názor k aktuálnym témam a problémom môžete vyjadriť do pondelka, 10.11.2014.


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 04.11.2014
Zdroj: MŠVVŠ SR, minedu.sk 

< Späť