itretisektor | TS: Anketa o zákone o športe pre veľký záujem predĺžená!

TS: Anketa o zákone o športe pre veľký záujem predĺžená!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo pre veľký záujem laickej aj športovej verejnosti a najmä športových zväzov predĺžiť anketu k novému zákonu o športe.

Dotazník má za cieľ rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k súčasnému stavu riadenia, financovania, kontroly a efektivity slovenského športu. Respondenti môžu vyjadriť v dotazníku svoj názor v čom vidia najväčšie prekážky v rozvoji slovenského športu – napr. nedostatočná legislatíva, neefektívna kontrola zo strany štátu resp. zo športových zväzov a klubov alebo nepostačujúce finančné prostriedky.

Výstupy z dotazníka budú slúžiť legislatívnej skupine pri tvorbe nového zákona o športe, ktorým sa verí, že prinesie okrem komplexných systémových zmien aj transparentnosť v slovenskom športe

Online dotazník nájdete TU.

Svoj názor k aktuálnym témam a problémom môžete vyjadriť do pondelka, pondelok 17. novembra 2014.


Zdroj: MŠVVŠ SR, minedu.sk

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 12.11.2014< Späť