itretisektor | TS: PRÍBEHY (spevom k pochopeniu) – hudobný videoklip o príbehoch zdravotne postihnutých mladých ľudí
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: PRÍBEHY (spevom k pochopeniu) – hudobný videoklip o príbehoch zdravotne postihnutých mladých ľudí

Na celom Slovensku je viac ako 223 tisíc ľudí zdravotne postihnutých, ktorí potrebujú v dnešnej dobe vysokej miery nezamestnanosti pomoc pri hľadaní si zamestnania či už na otvorenom trhu práce alebo pri vytvorení špeciálnych podmienok v rámci chránených dielní či pracovísk. V CHD je zamestnaných len 5% z nich, približne toľko isto je evidovaných na úradoch práce a tiež 6% žije v zariadeniach sociálnych služieb, 15% pracuje na miestach pre zdravých zamestnancov bez akýchkoľvek obmedzení, a teda až 70% (približne 160 tisíc ZP) ostáva dobrovoľne nezamestnaných doma na okraji spoločnosti. Náš projekt je síce malý, ale upozorňuje na problém, ktorý je veľký a presahuje hranice nášho regiónu. Tento alarmujúci stav nás vedie k hľadaniu riešení, aj v podobe pilotných sociálnych projektov.

Vďaka 3-minutovému hudobnému videoklipu chceme komunikovať verejnosti, že sme plnohodnotnými členmi spoločnosti a že vieme zdravým ľuďom aj my dať veľa. Tri témy - Nie som sama (o obave zo samoty v detstve a založení si vlastnej šťastnej rodiny v dospelosti aj napriek handikepu), Svet je náš (o cestovaní a spoznávaní sveta aj navzdory postihnutiu), Splnený sen (o povolaní, ktoré sme si napriek handikepu vybrali, robíme ho s láskou a oceňujú nás za to mnohí) predstavujú posolstvá, ktorými chceme osloviť iné mamy so zdravotne postihnutými deťmi a vliať im nádej, chceme motivovať ďalších zdravotne postihnutých, aby navzdory ťažkému osudu bojovali o svoje šťastie v živote. Týmto projektom chceme ukázať zdravým ľuďom v uponáhľanom konzumnom svete, že sa môžu od nás veľa naučiť, chceme im dávať a ponúkame náš pohľad na svet, ktorý im môže otvoriť nové obzory, aby si vážili všetko, čo majú a aspoň na chvíľu sa zastavili a boli šťastní

Myšlienku tohto projektu podporili Ministerstvo kultúry SR, Iuventa – program Mládež v akcii, Erasmus a BSK.

Realizačný tím projektu predstavovali naši 8 bývalí aj súčasní dobrovoľníci – študenti psychológie a sociálnej práce, niektorí z nich prešli k nám do zamestnaneckého pomeru. V závere podujatia odovzdáme týmto mladým ľuďom youthpassy (v zmysle filozofie Iuventy a programu Mládež pre Európu) – osvedčenia o získaní kompetencií ako sú sociálne zručnosti, občianske kompetencie, zručnosť podnikavosti a inicitívy, rozhodovania a kultúrnej prezentácie sociálnych problémov.

Okrem samotných aktérov (mladých zdravotne postihnutých účinkujúcich) a donorov (Ministerstvo kultúry SR, Iuvetna, BSK) sa podujatia zúčastnia aj zástupcovia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, predstaviteľov mesta Senec, zástupcovia základných a stredných škôl v Senci, zástupcovia základných špeciálnych škôl a praktických škôl pre zdravotne postihnuté deti v Senci a v Pezinku, ale aj zástupcovia firiem s povinnosťou zamestnávať ZP ľudí a médiá, ktoré pomáhajú šíriť informácie o význame zvyšovania kvality života a zamestnávania mladých ZP ľudí na Slovensku spolu s výzvou pomoci a využitia legislatívne ukotvenej možnosti podpory najmä zo strany podnikateľov a firiem povinných ich zamestnávať. 


www.tenenet.sk, www.chranenadielna.info, 04.12.2014


< Späť