itretisektor | TS: Známe sú prvé výsledky z ankety k novému zákonu o športe!

TS: Známe sú prvé výsledky z ankety k novému zákonu o športe!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spustilo koncom októbra 2014 on-line anketu k novému zákonu o športe, ktorej cieľom bolo získať čo najviac postojov k súčasnému stavu riadenia, financovania, kontroly a efektivity slovenského športu.

Do spustenej ankety sa mohli zapojiť nielen zástupcovia športových obcí (športové kluby, zväzy, športovci a športoví odborníci) ale aj laická verejnosť.

Celkovo sa do verejnej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu zapojilo 4748 ľudí, pričom takmer polovica z nich boli bežní občania. Za športovú verejnosť vyjadrilo k ankete svoj názor 1781 respondentov a 741 športových organizácií, pričom respondenti sa najviac vyjadrovali za športy ako futbal, ľadový hokej, florbal, kanoistika, lyžovanie, volejbal, basketbal, hádzaná, streľba či plavecké športy. Zároveň sa takmer polovica zo všetkých prispievateľov prihlásila k futbalu a ľadovému hokeju.

V anketových zisteniach získali jednoznačnú podporu dve hlavné myšlienky návrhu, a to financovanie športu z centrálnych verejných zdrojov cez jeden uzol a vyslovenie sa za kompletné zverejňovanie údajov v informačnom systéme športu. Pri otázke, či je v športe dostatok finančných prostriedkov, takmer polovica respondentov zhodne uviedla, že aj v prípade, ak ich aj je dostatok, tak nie sú správne rozdeľované a spravované.

V rámci ankety taktiež prevláda názor o nerovnakom prístupe, subjektívnom rozhodovaní či absencii vnútorných pravidiel prijímateľov dotácií. Na druhej strane, respondenti ankety sa prikláňajú k opatreniam, ktoré sa týkajú jednoznačnosti určenia prijímateľa financií, centrálneho registra športovcov i osobnej zodpovednosti volených funkcionárov za rozhodnutia.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 10.12.2014< Späť