itretisektor | Výstupy z workshopu k projektu budúceho "akreditačného mechanizmu MNO v SR" s medzinárodnou účasťou na stiahnutie

Výstupy z workshopu k projektu budúceho "akreditačného mechanizmu MNO v SR" s medzinárodnou účasťou na stiahnutie

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v rámci národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO". Pre účastníkov workshopu ako aj pre širšiu verejnosť preto zverejňujeme výstupy tohto workshopu spolu s prezentáciami medzinárodných a slovenských expertov.


11.12.2014

Súbory:

< Späť