itretisektor | TS: Cirkvi a náboženské spoločnosti sú za zachovanie súčasného modelu financovania

TS: Cirkvi a náboženské spoločnosti sú za zachovanie súčasného modelu financovania

Podľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) cirkvi a náboženské spoločnosti sú v zásade za zachovanie súčasného modelu svojho financovania. Ten by však mal pristúpiť k istej zmene.

V roku 2014 prišlo Ministerstvo s návrhom ponúkajúcim až tri možné spôsoby financovania cirkvi a náboženských spoločností. V praxi by tak išlo o zavedenie daňovej asignácie, zavedenie príspevkov pre cirkvi a náboženské spoločnosti s ohľadom na počet ich členov alebo ponechanie systému priamej štátnej podpory prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva.

V súčasnosti prevláda práve tretí spomenutý spôsob, t.j. financovanie cirkvi a náboženských spoločností prostredníctvom priamej štátnej podpory zo štátneho rozpočtu, pričom v rozpočte je na tento účel vyčlenených 38,3 milióna eur.

Ako už bolo spomenuté vyššie, cirkvi a náboženské spoločnosti sa na nedávnom zasadnutí expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností priklonili práve k zachovaniu súčasného modelu financovania. Vláda Slovenskej republiky si vo svojom programovom vyhlásení dala za cieľ viesť odbornú diskusiu na túto problematiku, s úmyslom priniesť pre cirkvi a náboženské spoločnosti vhodný spôsob ich financovania.

O tom, ako bude vyzerať budúci model financovania cirkvi budeme priebežne informovať.


Zdroj: TASR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 29.01.2015

 


< Späť