itretisektor | TS: Ministerstvo obrany opäť podporí projekty MNO

TS: Ministerstvo obrany opäť podporí projekty MNO

Dňa 30. januára 2015 zverejnilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na svojej webovej stránke verejnú výzvu o poskytnutie dotácie na rok 2015, ktorej zámerom je podporiť zaujímavé projekty neziskových organizácií. Za týmto účelom Ministerstvo vyčlenilo dokopy sumu 99 580,00 €.

Občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky tak môžu aj v tomto roku predložiť svoje projekty zamerané na vzdelávacie aktivity, športové, branno-športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Ďalej na podporu výchovy občanov k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR, alebo ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny, podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa je stanovená sumou 50 000,00 € a najnižšia výška dotácie je 500,00 €.

Oprávnená MNO však môže predložiť v rámci tejto výzvy len jeden projekt.

Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2015 na účely podľa § 2 písm. a) až c) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v platnom znení je potrebné predložiť najneskôr do 31. marca 2015, na adresu:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kancelária ministra obrany SR

Komunikačný odbor Oddelenie marketingu

Kutuzovova 8 832 47 Bratislava

Celé znenie zverejnej výzvy môžete nájsť TU.


Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Mgr. Miriama Draškovičová, 09.02.2015

 


< Späť