itretisektor | TS: Novinky z okrúhleho stola o budúcnosti školstva

TS: Novinky z okrúhleho stola o budúcnosti školstva

Dňa 28. marca 2015 sa konal okrúhly stôl o budúcnosti školstva, organizovaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu (ďalej len „Ministerstvo alebo Rezort školstva“), v rámci ktorého sa diskutovalo aj o regionálnom školstve.

Pri tejto príležitosti, Ministerstvo spúšťa kampaň, ktorej zámerom je pedagógom vysvetliť, aké možnosti ochrany sú im poskytované na základe zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení (ďalej len „Zákon o pedagogických zamestnancoch“).

V tejto súvislosti, Rezort školstva uviedol, že v mnohých prípadoch riaditelia a ani samotní učitelia nevedia, akú ochranu im poskytuje hore uvedený zákon. Ochranu učiteľov chce Ministerstvo dotvoriť cez nariadenia a usmernenia tak, aby bola uplatňovaná v praxi.

Súčasťou týchto opatrení má byť aj informačná kampaň pre pedagógov. Rezort školstva sa ďalej vyjadruje, že bude v jeho snahe usmerneniami informovať riaditeľov, smerovať ich tam, aby vedeli presnú následnosť krokov, ktorú musia vykonať tak, aby učiteľov vedeli efektívne ochrániť a aby učitelia naozaj mali pocit, že sú chránení a že pre svoju prácu majú vytvorené náležité podmienky.

Ministerstvo taktiež konštatovalo, že z učiteľov nebudú verejní činitelia a ani sa nebude meniť ich status.

Ďalšou diskutovanou témou bola otázka kapacity na organizovanie všetkých typov vzdelávacích programov, na ktoré podľa vyjadrení Hlavného školského inšpektora (ďalej len „Hlavný inšpektor“) Slovensko nemá kapacitu na organizovanie všetkých typov vzdelávacích programov.

Hlavný inšpektor tiež tvrdí, že žiaci na základných školách nie sú motivovaní podávať dobrý výkon, pretože po skončení školy ich čaká dvojnásobok voľných miest na stredných školách.

Ako možné riešenie uvádza zoštíhlenie siete stredných škôl, ktorých je podľa jej slov veľa. Cieľom má byť práve väčšia motivácia žiakov aj motivácia učiteľov, ktorá by týmto riešením mala prispieť k ich kvalite. Kvalitnou a kvalifikovanou redukciou siete stredných škôl by sa podľa vyjadrení Hlavného inšpektora ušetrili týmto rozhodnutím využili aj ekonomické zdroje na zmysluplnejšie účely.


Zdroj: TASR

Spracovala:  Bc. Michaela Uhrinová, dňa 30.3. 2015


< Späť