itretisektor | TS: Pracovný text návrhu zákona o športe zverejnený

TS: Pracovný text návrhu zákona o športe zverejnený

Pracovná skupina vytvorená za účelom prípravy návrhu zákona o športe vytrvalo pracuje na jeho predložení do legislatívneho procesu. V tejto súvislosti organizujú verejné dišputy, do ktorých sa môže zapojiť i široká verejnosť. V akom stave sa momentálne tento návrh nachádza môžete zistiť priamo v pracovnej verzii dokumentu TU a ustanovenia Jednotného disciplinárneho poriadku slovenského športu TU.

V prípade, že Vás problematika športu viac zaujíma, sledujte stránku Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk,  kde včas informujú o všetkých relevantných zmenách.   


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 22.04.2015

< Späť