itretisektor | TS: Prvý rok nového štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ bude dobrovoľný

TS: Prvý rok nového štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ bude dobrovoľný

Dňa 8. decembra 2014 predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) nový Štátny vzdelávací program pre materské školy (ďalej len „ŠVP pre materské školy”), ktorý mal byť oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší. Nakoniec sa však ukázalo, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám.

Jedným z hlavných cieľov nového ŠVP pre materské školy bolo odbremeniť pedagogických zamestnancov v materskej škole od zbytočnej byrokracie. Tí sa ale k novému ŠVP pre materské školy stavali negatívne. Problém pedagógovia materských škôl videli najmä v jeho zavedení. Slovenská komora učiteľov v tejto súvislosti poukázala na to, že pre nový ŠVP nie je zabezpečená dostatočná metodická a odborná príprava pre pedagógov v materských školách.

Minister školstva po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu rozhodol, že ŠVP pre materské školy bude v prvom roku fungovať v pilotnom režime. To v praxi znamená, že v roku 2015/2016 bude nový ŠVP fungovať iba na vybraných materských školách. Tie, ktoré budú mať záujem ísť po novom, sa budú môcť aj samé prihlásiť. Následne sa ukáže, ako sú v jeho implementovaní úspešné a kde sú ešte prípadné nedostatky.

Nový ŠVP podľa Ministerstva posilňuje niektoré oblasti aktivít v škôlke, napríklad rozvíjanie logického myslenia či textovej gramotnosti na základe kontaktu s čítaným textom.


Zdroj: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Monika Širilová, dňa 24.4.2015

< Späť