itretisektor | TS: Prieskum Ministra školstva zameraný na zistenie, či riaditelia škôl predĺžili učiteľom zmluvy aj počas letných prázdnin

TS: Prieskum Ministra školstva zameraný na zistenie, či riaditelia škôl predĺžili učiteľom zmluvy aj počas letných prázdnin

Dňa 23. februára 2015 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) vyzval riaditeľov škôl, aby pracovné zmluvy pedagógov, ktoré boli uzatvorené pred 1. marcom na dobú určitú do 30. júna, predĺžili do 31. augusta. Uvedeným krokom reaguje na novelu Zákonníka práce, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2015 a ktorá má za cieľ zabrániť prepúšťaniu učiteľov zo strany riaditeľov práve počas letných prázdnin. Šéf rezortu školstva sa teraz chystá zmapovať situáciu na školách ohľadom dodržania uzatvorenia uvedených pracovných zmlúv. 

Novela Zákonníka práce upravuje trvanie pracovného pomeru na určitú dobu pri pedagogických zamestnancoch tak, aby sa končil vždy až 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roku, teda na celých 12 mesiacov školského roku. Doteraz totiž niektoré školy uzatvárali pracovný pomer s učiteľmi len na obdobie desať mesiacov, kedy prebieha vyučovanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) pritom posiela na každého pedagóga mzdový normatív aj počas dvoch mesiacov letných prázdnin.

Hore uvedené ustanovenie sa však nebude týkať tých pedagógov, s ktorými bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú z dôvodu zastupovania.

Tak ako už bolo uvedené vyššie, minister školstva bude situáciu ohľadom pracovných zmlúv učiteľov sledovať spolu so školskými odborármi, pričom výsledky by mali byť známe do mesiaca. Súbežne s týmto bude Ministerstvo pripravovať zoznam tých škôl, na ktorých je problém so zmluvami. V prípade potreby bude takýto zoznam aj zverejnený pre verejnosť.

O výsledkoch z prieskumu ministra školstva ako aj o zverejnenom zozname škôl, na ktorých je problém s uzatváraním zmlúv v súlade s novelou Zákonníka práce Vás budeme priebežne informovať.


Zdroj: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Spracovala: Bc. Monika Širilová, dňa: 27.4.2015


< Späť