itretisektor | TS: Najmilší koncert roka vyvrcholil vo veľkom štýle

TS: Najmilší koncert roka vyvrcholil vo veľkom štýle

Najmilší koncert roka spoločnosti Úsmev ako dar je podujatie príťažlivé svojou atmosférou a priateľskou náladou búrajúcou všetky predsudky. Počas slávnostného gala večera preukázali deti z detských domovov a náhradných rodín nielen svoj umelecký talent, ale presvedčili publikum, a predovšetkým sami seba, že majú svoju jedinečnú hodnotu.

Už po 25. krát usporiadala spoločnosť Úsmev ako dar prehliadku umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín Najmilší koncert roka (NKR). Celoslovenskému kolu predchádzalo 5 regionálnych kôl, v rámci ktorých sa predstavilo viac ako 600 detí z 50 detských domovov. Najzaujímavejšie individuálne a skupinové čísla zaradila odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutočnila 10. júna 2015 o 18.00 v Divadle Aréna v Bratislave. Deti tu divákom predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji či dramatickej tvorby.

„Všetci potrebujeme povzbudenie skúšať nové veci a rozvíjať svoj talent. Aj o tom je Najmilší koncert roka. Deťom, ktoré nedostávajú takého pozitívne podnety od rodičov a nemajú si ako vypestovať zdravé sebavedomie a dravosť do života, sme tým vytvorili priestor, kde zažijú podporu a ocenenie. Mnohí sa o túto skúsenosť opierajú a čerpajú z nej aj neskôr v živote, keď o sebe začnú pochybovať,“ hovorí Jozef Mikloško z Úsmevu ako dar. Jeho slová potvrdzuje aj Ján Herák, dnes už bývalý domovák, ktorý sa však ako sociálny pracovník venuje práve deťom opúšťajúcim detské domovy a pomáha im so začlenením do vonkajšieho sveta. „Účasťou na Najmilšom koncerte roka som získal schopnosť prezentovať sa, začal som si veriť, že môžem dosiahnuť to, po čom túžim. V mojom prípade to bolo pomáhať iným, čo sa mi splnilo, hoci si to vyžadovalo tvrdú drinu. No Najmilší koncert roka ma naučil, že sa vyplatí na sebe pracovať a zdokonaľovať sa,“ dodáva Herák.

Účinkujúcich prišli podporiť aj známe osobnosti Iveta Malachovská, Katka Brychtová, Petra Bernasovská, Roman Juraško a Martin Nikodým. Aj oni si zaspomínali na svoje prvé verejné vystúpenia. „Pamätám si, aká som bola pri svojom prvom verejnom vystúpení nervózna. Zažívala som to isté, čo tieto deti. Tým, že sa Najmilšieho koncertu zúčastňujem každý rok, však vidím, ako sa decká, ktoré pravidelne vystupujú na NKR osobnostne posúvajú vpred. Naučili sa verejne vystupovať a veriť si aj pred očami publika,“ hovorí Katka Brychtová, dlhoročná podporovateľka detí z detských domovov.

Najmilší koncert roka je pre detskú umeleckú dušu sviatkom, ale aj výzvou, počas ktorej musia preukázať pevnú vôľu a odhodlanie. Veľkému finále totiž predchádzajú mesiace nacvičovania a zdokonaľovania ich umeleckých čísiel. Deti museli odviesť kus práce, aby sa dostali až do Bratislavy. Sebadôvera, výdrž či schopnosť prekonávať prekážky deťom bez rodičov často chýbajú. Najmilší koncert roka je pre nich príležitosťou a motiváciou vypestovať si tieto vlastnosti, pričom ich vynaložené úsilie nezostáva bez odmeny.

V rámci slávnostného programu sa už po 20. krát odovzdávala aj Cena Fondu Pipi Dlhej Pančuchy, ktorá je ocenením životnej cesty mladého dospelého po opustení detského domova. Ocenenie si prevzal Milan Daniel, ktorý sa sám ako náhradný rodič stará o šesť súrodencov, s ktorými sa osud nemaznal.

Záverečnou bodkou tohto ročníka Najmilšieho koncertu roka bola premiéra novučičkej hymny detských domovov, ktorú špeciálne pre tento jubilejný ročník NKR zložil bývalý domovák Atilla Szajkó. Na pódiu sa tak stretli niekdajší odchovanci detských domovov, niektorí už aj s vlastnými deťmi, aby týmto spôsobom vyjadrili vďaku za všetko, čo im Najmilší koncert roka dal do života.


www.usmev.sk, 11.06.2015


< Späť