itretisektor | TS: Nové študijné odbory pre stredoškolákov
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Nové študijné odbory pre stredoškolákov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) zaradilo do sústavy odborov vzdelávania s účinnosťou od 1. septembra 2015 osem nových študijných odborov.

Konkrétne ide o tieto nové odbory na stredných školách:

 1. informačné a sieťové technológie
 2. logistika
 3. scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény
 4. masmediálna tvorba
 5. echnik energetických zariadení budov
 6. fotografia
 7. odevný a textilný dizajn
 8. výtvarné spracúvanie skla

Zavedením nových odborov reaguje Ministerstvo na nové požiadavky pracovného trhu ako aj stredných odborných škôl, pričom ich hlavným účelom je napomôcť zvýšiť atraktivitu ponuky odborného vzdelávania a spolu so zavádzaním duálneho systému vzdelávania pritiahnuť záujem žiakov a rodičov k tomuto smeru vzdelávania.

Z ponuky nových odborov bol najväčší záujem zo strany škôl práve o odbory informačné a sieťové technológie a logistika, u ktorých experimentálne overovanie prebehlo už aj na siedmich stredných školách z rôznych regiónov Slovenska. Experimentálne overovanie na odbory scénické výtvarníctvo, masmediálna tvorba, technik energetických zariadení budov, fotografia a výtvarné spracúvanie skla uskutočnené na niektorých stredných odborných školách bude ukončené 31. augusta 2015, pričom žiaci, ktorí študovali niektorý z hore uvedených odborov na škole, na ktorých prebehlo experimentálne overovanie budú môcť pokračovať v takomto štúdiu bezo zmeny.

Zároveň sa umožňuje ďalším stredným odborným školám požiadať Ministerstvo o zaradenie nových odborov do siete a na tomto základe prijímať nových žiakov na štúdium týchto odborov v nasledujúcom školskom roku.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


< Späť