itretisektor | TS: Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný život bez násilia

TS: Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný život bez násilia

Centrum Slniečko, n.o. otvorilo na Slovensku prvý novovytvorený Bezpečný ženský dom. Dnešným dňom začína príjem klientok. Ide o jeden zo štyroch, ktoré ako pilotné na Slovensku budú spustené s podporou Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Bezpečný ženský dom vytvára priestor pre plnohodnotný život bez násilia. Zabezpečuje ochranu a bezpečie, posilnenie a spoločenskú ochranu. Je to priestor pre všetky matky s deťmi a osamelé ženy, obete všetkých foriem domáceho násilia, ktoré sú prijímané podľa pravidiel nediskriminácie a rovnakých príležitostí.

Poskytuje sociálne služby zahrňujúce ubytovanie, krízovú pomoc a systém komplexných podporných služieb smerujúcich k psychickému zastabilizovaniu, prekonanie tráum a bariér z domáceho násilia vrátane pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Je to priestor, kde je možné s dôverou hovoriť o svojej skúsenosti. Zároveň podporuje zvnútorňovanie sa so svojimi právami a nárokmi, rozhodovanie sa o ďalšom postupe v ústretovom prostredí, kde sa s každým zaobchádza s rešpektom a citlivo pri zachovaní dôstojnosti.

Súčasťou je aj krízová linka 0905 511 512, na ktorú môžu volať obete domáceho a rodovo podmieneného násilia. Krízovú intervenciu poskytuje vyškolený personál, ktorý určí ďalší postup. V prípade potreby terénni sociálni pracovníci navštívia klientku v domácom prostredí, alebo v prostredí pre ňu bezpečnom, kde jej pomôžu riešiť vzniknutú situáciu.

Bezpečný ženský dom funguje v nepretržitom non-stop režime.

Projekt „Bezpečný ženský dom“ je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ďalšími zdrojmi financií sú príspevky od súkromných a firemných darcov.


www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk,  26.08.2015 


< Späť